Onze wereld

Coronavirus - Update 23 oktober

Op basis van de nieuwe maatregelen die de regering vandaag aankondigde, ziet onze bank geen reden om de richtlijnen die ze vorige week meedeelde, te wijzigen. Hierna volgen wel een aantal verduidelijkingen.

Preventie

Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is het van essentieel belang de uitgevaardigde beschermingsmaatregelen na te leven.

Sinds 19 oktober is iedereen die zich in een gebouw van de bank bevindt, met inbegrip van de kantoren en centres, verplicht om permanent een mondmasker te dragen. Je mag het masker alleen afzetten om te eten en te drinken of als je alleen bent in een individueel bureau.

Ook alle overige maatregelen blijven onverminderd van kracht: hou op elk ogenblik anderhalve meter afstand van anderen, was of ontsmet geregeld je handen, eet aan je bureau, gebruik de eetzaal van de bedrijfsrestaurants niet, respecteer de aangeduide looprichting, enz.

Als je symptomen vertoont, blijf dan thuis, neem contact op met je dokter en volg zijn instructies. Heb je positief getest? Meld dat via de mailbox FBBE -- HEALTH.  

Quarantaine

Ben je in contact geweest met iemand die positief getest heeft, of met iemand die contact gehad heeft met iemand die positief getest heeft? Onze nieuwe infografie vertelt je wat je moet doen.

Telewerk

Overeenkomstig de regeringsbeslissingen heeft de bank het telewerk versterkt voor medewerkers van wie de functie dat toelaat. Als je van thuis uit werkt, vergeet dan niet je aanwezigheid in My Absences te registreren, want dat kan gevolgen hebben voor de verzekeringen en voor bepaalde vergoedingen waarop je recht hebt.

Meer info daarover vind je in HR Direct Access.

Take care

De versterking van het telewerk verandert nogmaals onze manier van werken en samenwerken. Voor sommigen onder ons kan die situatie zwaar wegen, door de stress, de vragen, en de emoties die ze met zich meebrengt.

We herinneren eraan dat je onder de tab Take Care! in de coronacorner antwoorden en tips vindt over hoe je gefocust blijft als je verplicht bent langdurig te telewerken, hoe zorg te dragen voor jezelf en voor elkaar…  Neem daar af en toe een kijkje, want er komt geregeld nieuwe informatie bij.

Parkings

In Brussel mogen alle interne medewerkers van de HQ-gebouwen tijdelijk gebruik maken van de parkings AB, Boreal, Kanselarij en Marais (zones A en B).

Indien de parking Kanselarij of AB volzet is, ga dan naar die van het Maraisgebouw, waar er vaak nog plaatsen beschikbaar zijn. Het gebruik van de parkings telt niet mee voor het quotum van 10 parkeerdagen waarop je normaal elk jaar recht hebt. Voor de andere parkings blijven de huidige regels van toepassing.  

Indien alle vier de parkings volzet zijn, zoek je een plaats buiten de bank. Eventuele parkeerkosten krijg je niet terugbetaald. Het uitzonderingsregime dat in maart van start ging, is vanaf nu opgeheven.

Meer info?

Contact