Onze rol

Eén kampioen per regio

BNP Paribas Fortis Foundation zal in totaal tien projecten ondersteunen die de integratie en ontplooiing van kansarme kinderen en jongeren bevorderen. De toegang tot buitenschoolse activiteiten staat daarbij centraal. Ken je een vzw met een project dat in aanmerking komt? Spoor die vereniging dan aan om een dossier in te dienen vóór 10 oktober.

Dankzij het nieuwe partnerschap met de Koning Boudewijnstichting willen we onze impact aanzienlijk vergrotenCaroline Vergeylen
CSR/Engagement & Inclusion

De oproep voor projecten wordt voortaan rechtstreeks beheerd via een bedrijfsfonds, opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting. “Na negen jaar beslisten we de werking van ons belangrijkste programma, de Awards, te herzien”, legt Caroline Vergeylen (CSR/Engagement & Inclusion) uit. “Dankzij het nieuwe partnerschap met de Koning Boudewijnstichting willen we onze impact aanzienlijk vergroten. De organisatie zal ons helpen met de preselectie van de projecten, waarna onze collega’s van de #ourjob2-comités één eindlaureaat per regio zullen verkiezen. Met die ‘kampioenen’ willen we een sterke band creëren via onder meer Solidarity Team Buildings en competentiemecenaat.”

Tot 50.000 euro financiële steun
“Uit verschillende studies blijkt dat vrijetijdsbesteding zeer belangrijk is voor de sociale integratie van kinderen en jongeren die in armoede leven”, gaat Caroline verder. “Eén op de vier kinderen in België heeft helemaal geen hobby’s door geldgebrek, en daar willen we met deze oproep verandering in brengen. De tien geselecteerde organisaties krijgen elk tot 50.000 euro financiële steun: 25.000 euro in het eerste jaar, en na een positieve evaluatie nog eens 25.000 euro in het tweede jaar.”

Vernieuwend en verbindend
“Vernieuwende projecten die gebaseerd zijn op een partnerschap tussen twee vzw’s met ervaring in buitenschoolse of ontspanningsactiviteiten, hebben een grotere impact en maken meer kans om geselecteerd te worden”, benadrukt ze. “En dan denk ik bijvoorbeeld aan een innovatieve samenwerking tussen lokale jeugdhuizen en een cultureel centrum, of aan sportclubs en culturele organisaties die samenwerken met andere instellingen om de toegankelijkheid te verhogen voor kansarme kinderen en jongeren.”

“Belangrijk is ook dat de projecten een lokale dimensie hebben en een verbindende rol spelen binnen de regio. Projecten die navolging kunnen vinden in andere regio’s, hebben een streepje voor. Vandaar ook dat we mobiele projecten aanmoedigen. Die zijn doorgaans zeer toegankelijk en we kunnen er ook meteen een groot aantal kinderen en jongeren uit verschillende milieus mee bereiken.”

Hoe een aanvraag indienen?
Dat kan via deze link. Elke in België gevestigde organisatie met sociaal oogmerk die minstens twee jaar bestaat, mag een kandidatuurdossier indienen. De resultaten worden in december bekendgemaakt en de prijzen worden begin volgend jaar uitgereikt.

Meer info over de selectiecriteria en het selectieproces vind je in deze brochure.

Vergeet ook niet dat je verenigingen kunt steunen via een geldinzamelactie, de organisatie van een Solidarity Team Building, of door een project in te dienen via het Help2Help-programma van de Foundation. Voor meer details daarover kun je terecht in de #ourjob2-catalogus (wachtwoord: CSR2019).

Contact