Onze wereld

Britse verkiezingen: vijf mogelijke scenario’s

Op 12 december trekken de Britten – weerom – naar de stembussen. Europa, en veel Britten met hen, hoopt dat deze duidelijkheid zullen brengen in de Brexit-saga. Bij de volgende deadline eind januari 2020 kunnen dan eindelijk definitief knopen doorgehakt worden. De uitslag is echter immens onzeker.

Alvorens die te overlopen evenals de gevolgen ervan, bekijken we hoe de zaken er vandaag voor staan. 650 parlementsleden moeten verkozen worden. Elke parlementaire kieskring kiest één parlementslid op basis van het ‘first-past-the-post’ kiessysteem. Dit houdt in dat een kandidaat wordt verkozen als hij of zij meer stemmen haalt dan enig ander kandidaat in zijn kiesdistrict. Kandidaat A wint als hij 40% van de stemmen heeft en de drie andere bijvoorbeeld 20% elk. Maar kandidaat A wint ook als hij 26% behaalt tegenover 25% voor twee andere kandidaten en 24% voor de 4de. Een minimale wijziging van stemintenties kan een enorme impact hebben.

Jongeren
Momenteel leidt de conservatieve partij (ook wel Tories genaamd) in de polls met een kloof van 10 à 15 procentpunt op de arbeiderspartij (Labour). Maar op dit punt in de verkiezingscampagne van 2017 hadden de conservatieven nog een veel grotere voorsprong dan nu. Aan het einde van de campagne van 2017 bleef daar niets meer van over met een verdeeld parlement als resultaat, zonder meerderheidspartij. De opiniepeilingen suggereren dat beide partijen momenteel ver onder hun stemaandeel van 2017 zijn gezakt. De interne verdeeldheid binnen de partijen is groot waardoor de situatie nog minder stabiel is dan in 2017.

Belangrijk in de bepaling van de uitslag is ook de opkomst van de jongeren. In tegenstelling tot wat peilingen toen suggereerden, daagden in 2017 weinig jongeren op. De opkomst van 18-24 jarigen was bijna 35 procentpunt lager dan die van 70-plussers. Zoals de grafiek aangeeft, zal de jeugd bepalend zijn voor het succes van Labour en de Lib Dems (liberaal-democraten).

Scenario's
Wat geeft dit qua potentiële resultaten en wat zijn de implicaties daarvan voor het Brexit-proces?

1. Alliantie Conservatieven – Brexit-partij
Een conservatieve regering wordt gesteund door de sterk scorende Brexit-partij via een formele coalitie of als een minderheidsregering met een vertrouwensovereenkomst. De Brexit-partij zou dan nieuwe eisen kunnen indienen bij een weigerachtig Europa, wat de kans op een no-deal Brexit op 31 januari zou doen toenemen. De Brexit-partij kan ook tegen een verlenging van de transitieperiode stemmen, wat de kans op een no-deal Brexit op 31 december 2020 vergroot.

2. Conservatieve meerderheid
De nieuwe regering keurt de nodige wetgeving goed voor eind januari en het VK gaat tot december 2020 in een transitieperiode. De conservatieven hebben beloofd geen verlenging van de transitieperiode te vragen, wat de kans op een no-deal Brexit reëel houdt. De huidige onderhandelde Brexit-deal is ook tamelijk hard.

3. Geen meerderheid voor één partij
De kans dat een minderheidsregering veel wetgeving goedgekeurd krijgt, is zeer klein. Dit vergroot de instabiliteit. Een nieuw uitstel van artikel-50 zal aangevraagd moeten worden maar Europa zal zich minder instemmend opstellen dan voorheen.

4. Labour meerderheid
Labour zal de deal met de EU heronderhandelen om te komen tot een nauwere samenwerking en een meer zachte Brexit als resultaat. Deze deal zou dan in een referendum afgezet worden tegen de optie om in de Europese Unie te blijven.

5. Labour samen met Lib Dems / Green / SNP (Schotse Nationale Partij)
Een dergelijke regering zou waarschijnlijk geen lang leven beschoren zijn. De kans op een tweede referendum wordt dan wel groot. In ruil voor de steun van SNP zouden de Schotten een nieuw referendum eisen. Labour heeft reeds aangegeven daarmee in te stemmen na 2021
.
Zie daar de kaarten. Tijd om uw inzet te plaatsen.

 

Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.