Onze wereld

Coronavirus – update 5 oktober

Verloop van de pandemie en Coronalert-app

Zoals je ongetwijfeld al in de media vernomen hebt, geven de recentste statistieken een opwaartse trend te zien in het gemiddelde aantal coronabesmettingen in België.

We krijgen geregeld meldingen van gevallen onder de werknemers van de bank, maar stellen vast dat de geldende maatregelen om het besmettingsrisico te beperken, doeltreffend zijn. Toch merken we tot onze spijt ook dat het besmettingsgevaar toeneemt zodra er inbreuken op die regels gemaakt worden. Daarom herinneren we er nog eens aan hoe belangrijk het is de elementaire beschermingsmaatregelen in acht te nemen:

  • Hou op elk moment anderhalve meter afstand van anderen.
  • Draag je masker als je je in een gebouw verplaatst, in vergaderingen met klanten en telkens als je de anderhalvemeterregel niet kunt naleven.
  • Was geregeld je handen of ontsmet ze met de ter beschikking gestelde desinfecterende gel.
  • Vermijd om je tussen de gebouwen of de verschillende verdiepingen te verplaatsen.

Buiten de gebouwen van de bank moet je uiteraard de overheidsrichtlijnen naleven. Gelet op de verplichting om het aantal nauwe contacten te beperken, betekent dat concreet dat je niet onder collega’s gaat eten, iets gaat drinken of activiteiten organiseert, zelfs niet buiten de kantooruren.

Vorige week lanceerde de overheid de Coronalert-app, waarmee je bij besmetting gemakkelijk je contacten kunt verwittigen of zelf verwittigd kunt worden als iemand waarmee je in nauw contact bent geweest, besmet is. Concreet kan een app-gebruiker, als hij of zij met het coronavirus besmet raakt, een waarschuwing laten uitsturen naar alle mensen met wie hij in de voorbije dagen nauw contact gehad heeft. Met de app doet de overheid een beroep op onze burgerzin, om samen de verspreiding van het virus tegen te gaan. De app is beschikbaar voor iOS en Android, en werkt perfect op de coprorate iPhones van de bank. In sommige gevallen zul je eerst je IOS moeten updaten.

Serologische tests: er zijn nog plaatsen

De bank gaf je via haar externe partner IDEWE de mogelijkheid om deel te nemen aan een wetenschappelijke studie van de KUL (Katholieke Universiteit Leuven) en de UA (Universiteit Antwerpen). Met dat onderzoek willen de twee universiteiten aan de hand van bloedafnames een beter zicht krijgen op de verspreiding van het coronavirus.

In augustus kreeg je een mail met een link om een afspraak te maken. Als je je nog niet voor de test ingeschreven hebt, mis dan deze kans niet: er zijn nog plaatsen. Meer info op HRDA.

Aanpassing van je werkplek

Als je werkplek in de loop van de pandemie veranderd is, zelfs tijdelijk (meer dan 60 kalenderdagen), pas dan je mobiliteitsverklaring in My Profile aan, zodat je vaste (hoofd)werkplaats en je gebruikte vervoermiddelen overeenkomen met je reële mobiliteitsprofiel. Die verklaring kan een impact hebben op de vergoeding voor je woon-werkverplaatsingen en op eventuele onkostennota’s.

Contact