Onze rol

Dit zijn de 10 kampioenen die kunnen rekenen op 50.000 euro en… op jouw hulp?

De #ourjob2-comités hebben de tien vzw’s geselecteerd die elk, over een periode van twee jaar, een totaalbedrag van 50.000 euro ontvangen. Ook jij kunt die verenigingen helpen door er een beetje van je tijd en je competenties aan te wijden.
Om haar impact te vergroten, sloot BNP Paribas Fortis Foundation in 2019 een partnership met de Koning Boudewijnstichting. In dat kader deed ze eind juni een oproep voor projecten aan vzw’s die zich inzetten voor kansarme kinderen en jongeren. Die eerste oproep stond in het teken van de toegang tot buitenschoolse activiteiten.

Liefst 362 projecten werden ingediend! Dat bewijst dat er in heel het land echt behoefte aan steun is. Van al die projecten legde de Koning Boudewijnstichting er drie voor aan elk van de tien regionale #ourjob2-comités, die er op hun beurt hun respectieve ‘kampioenen’ uit selecteerden. De tien geselecteerde organisaties krijgen dit jaar 25.000 euro, en na een positieve evaluatie nog eens 25.000 euro volgend jaar.

Kennismaken met de kampioenen?
De prijsuitreiking aan de tien vzw’s vindt plaats op 11 februari. Dé gelegenheid om meer te weten te komen over de projecten van de 10 kampioenen, maar ook om een conferentie en een debat over armoede bij te wonen. Schrijf je zo snel mogelijk in.

Die tien organisaties zullen ook het hele jaar door in de schijnwerpers staan. Zo kunnen de vrijwilligersactiviteiten en de geldinzamelingen dankzij #ourjob2 en het nieuwe '1MillionHours2Help'-programma in hun richting worden gestuurd. De groep lanceerde dat laatste programma om de medewerkers de kans te geven zich tijdens hun werkuren in te zetten voor een goed doel. Surf naar de '10 Champions'-categorie van de #ourjob2-catalogus (wachtwoord: CSR2020).

Veel andere verenigingen hebben ook behoefte aan een duwtje in de rug. Neem contact op met het #ourjob2-comité van je regio om er meer over te vernemen.

Meer info over de 10 kampioenen en hun projecten:KRAS JEUGDWERK (Antwerpen)
… zet een gevarieerde vrijetijdswerking op poten voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar, specifiek in wijken waar er veel armoede en schooluitval heerst en waar er minder publieke ruimte en vrijetijdsaanbod zijn.

Via haar ‘Sport Your Dream’-project biedt de vereniging jonge sportieve talenten die ouder dan 15 zijn, een opleidingstraject aan dat hen in staat stelt om coach te worden en zo op hun beurt andere jongeren te inspireren.  

PIN, 'Partners in Integratie' (Vlaams-Brabant)
… ondersteunt Vlaamse gemeenten bij de integratie van inwoners van buitenlandse afkomst. De vereniging helpt hen hun weg te vinden in de lokale samenleving.

Met haar project ‘Navigate You(th)’ begeleidt ze jonge nieuwkomers naar het vrijetijdsaanbod in de regio, opdat ze op die manier gemakkelijker zouden integreren. Het begrip ‘vrije tijd’ betekent in het herkomstland van die jongeren vaak iets compleet anders dan in Vlaanderen.

VAGEVUUR OPEN JEUGDWERK (Oost-Vlaanderen)
… richt zich op een divers publiek en is actief op uiteenlopende domeinen, zoals  jeugdhuizen, kunst- en ondernemerschapsprojecten, en straathoekwerking.  

Met ‘Nestvlieders’, haar bekroonde project, zet ze in op het aanleren van basisvaardigheden aan kwetsbare jongeren. Daarmee helpt ze hen op eigen benen staan. De jongeren leren er onder meer koken, maar ook werk vinden, een woning huren en hun administratie beheren.

ATHENA SCHOOL Kortrijk (West-Vlaanderen)
… zet zich, naast haar basisopdracht – onderwijs verstrekken – ook in voor mensen in armoede die geen toegang hebben tot enige vorm van vrijetijdsbesteding.

Met haar ‘Talent in vrije tijd’-project beoogt ze een betere integratie van kansarme kinderen, van 9 tot 12 jaar, uit de wijk Drie Hofsteden, een achtergestelde buurt in Kortrijk, via een bredere toegang tot buitenschoolse, sportieve en culturele activiteiten.

OPEN THUIS (Limburg)
… brengt kinderen uit kansarme gezinnen in contact met de socioculturele en de sportwereld. Het gaat vaak om kinderen met een ouder die een mentale beperking heeft en die soms ook zelf een mentale achterstand hebben.

'Jongeren op stap!', het winnende project van de vzw, gebruikt het vrijetijdsaanbod als hefboom om de kinderen sterker te maken en om de verbondenheid in het gezin te vergroten.

SUN CHILD (Easy Banking Centre)
… werkt samen met gezondheidsinstanties om het welzijn van zeer arme zieke kinderen en hun familie op medisch, moreel, sociaal en financieel gebied te verbeteren.

Haar bekroonde project 'voor vakanties en recreatie die bijdragen tot de integratie van jongeren uit kansarme gezinnen ' is gebaseerd op de overtuiging dat die gezinnen, die al getroffen zijn door de ziekte van een kind, allemaal op vakantie zouden moeten kunnen gaan om tot zichzelf te komen en te herbronnen.

HAPPY FARM (Brussel)
… is opgericht om stadskinderen de boerderij te laten ontdekken, in de overtuiging dat contact met dieren en hun omgeving kinderen zelfstandiger en mondiger maakt.

Via haar project 'Opgroeien op de boerderij’  wil de vzw kinderen uit sociaal-economisch achtergestelde milieus ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling, hun leerproces, hun zelfstandigheid en hun sociale integratie door hen op vakantiestages te verwelkomen op de educatieve boerderij.

Les Jeunesses Musicales de Mons-Borinage (Henegouwen)
wil alle jongeren nog meer introduceren tot, en initiëren in, muziek, expressie en creativiteit. Daartoe brengt de organisatie in scholen, al vanaf de kleuterklas, ‘animatieconcerten’ met pedagogische inhoud. Buiten de scholen organiseert ze ook workshops.

Haar bekroonde project ‘L'Ac-Cordée Musicale – Quand la musique guide, crée du lien et donne du sens’ laat kinderen die in opvanghuizen zijn geplaatst, een rol spelen in een creatief proces door ze regelmatig te laten deelnemen aan activiteiten gericht op muziekinitiatie en -beoefening .

C-paje (Luik)
…, wat staat voor Collectif pour la Promotion de l'Animation Jeunesse-Enfance, stimuleert animatie bij jongeren. Het collectief neemt via zijn netwerk regelmatig nieuwe initiatieven en gaat professionele uitdagingen aan.

‘Platines & Darboukas’, het bekroonde project van het collectief, is een innoverend socio-artistiek project. Het brengt niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, asielzoekers, jongeren uit overheidsinstellingen voor jeugdbescherming, jongeren uit jeugdcentra en Luikse musici samen om een groepsvoorstelling met muziek, zang en dans op te zetten.

Service d’Aide aux Jeunes en Milieu Ouvert (Wanalux: Waals-Brabant, Namen en Luxemburg)
… verleent preventieve bijstand aan kwetsbare jongeren door hen te begeleiden op het vlak van emancipatie, zelfstandig zijn, socialisatie, erkenning, waardering en responsabilisering, en door hun zelfvertrouwen op te krikken.

Haar winnende project, ‘La Rue AMO’, sluit aan op haar straathoekwerk met jongeren. Een bus, die de jongeren hielpen inrichten, doorkruist dorpen en ontmoetingsplaatsen. Jongeren kunnen er tijdens het ‘spreekuur’ in terecht om hun problemen te bespreken met de teamleden.
Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.