Onze rol

Een miljoen uur vrijwilligerswerk tijdens de werktijd

Met de '1MillionHours2Help'-campagne (1MH2H) streeft de BNP Paribas-groep een ambitieus doel na: een miljoen werkuren aanbieden aan vzw’s. En zoals Chief HR officer Sandra Wilikens onlangs al aankondigde, werkt België het hele jaar mee aan de actie via zijn baanbrekende #ourjob2-progamma.

We vragen de medewerkers hun vaardigheden ter beschikking te stellen van vzw’s die bijdragen aan een betere samenleving Anne-France Simon
Head of CSR, Engagement & Inclusion

Het principe van 1MH2H is doodeenvoudig: door per medewerker een halve dag vrijwilligerswerk voor een vzw te financieren, moedigt de Groep iedereen aan om zich actief in te zetten. Het initiatief sluit perfect aan bij de 'High 5 for 2025'-strategie, die de maatschappelijke verantwoordelijkheid van BNP Paribas Fortis op de voorgrond plaatst.

"Er is in de bank een overvloed aan talent, vaardigheden en energie voorhanden", onderstreept Anne-France Simon, head of CSR, Engagement & Inclusion. "Met 1MH2H willen we die rijkdom ten dienste stellen van vzw’s die dagelijks meebouwen aan een rechtvaardigere, milieuvriendelijkere en inclusievere samenleving. Dat is iets wat we nu al doen via ons #ourjob2-programma en wat we nog verder willen uitbreiden."

Tien kampioenen…
In de #ourjob2-catalogus (wachtwoord CSR2020) vind je een lijst met vzw’s en acties. Die met het '1MH2H'-logo komen in aanmerking voor de een-miljoen-urenactie. Je kunt onder meer tijd schenken aan een van de tien 'kampioenen' die in 2020 financiële steun krijgen van de BNP Paribas Fortis Foundation. Die tien vzw’s zijn door de regionale #ourjob2-comités geselecteerd. Als je een van die vzw’s wil helpen, neem dan vooraf contact op met de Foundation, zodat die kan nagaan wat er precies mogelijk is.

…of een vzw naar keuze
Je kunt ook een andere vzw steunen, bijvoorbeeld in het kader van een Solidarity Team Building, of je inzetten voor een goed doel dat jou na aan het hart ligt. Vrijwilligerswerk voor microStart of het bedrijvennetwerk Be.Face kan ook.

Hoe ga je te werk?
Je deelname registreren is kinderspel: voer gewoon in My HR/My Absences een ‘aanwezigheid’ in zoals je voor een telewerkdag of een missie zou doen en selecteer '1MillionHours2Help'. Vermeld in het commentaarveld de naam van de vzw of de activiteit uit de #ourjob2-catalogus. Daarnaast moet je je ook nog altijd inschrijven via de #ourjob2-catalogus.

Surf voor meer informatie of een antwoord op je eventuele vragen naar de Q&A op HR Direct Access.

Contact

Commentaar

    Geef jouw commentaar

    Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.