Onze rol

MT’s brainstormen over duurzaamheid

Dat ‘Duurzaamheid in ons DNA verankeren’ een van de vijf pijlers is van de ‘High 5 for 2025’-strategie is intussen genoegzaam bekend. Hoe je dat vertaalt in concrete actieplannen blijkt niet altijd even duidelijk. Daarom startte CSR in september 2019 met ‘Sustainability-workshops’ voor 54 Management Teams in de bank. Vandaag hebben al ongeveer 20 MT’s, voornamelijk bij RPB, deelgenomen aan een workshop.

Door deze workshops willen we de context schetsen en de Management Teams begeleiden in het vertalen van het duurzaamheidsbeleid naar concrete doelstellingen. Eefje Vanderlinden
Project Manager CSR

“Vooraleer CSR aan de slag gaat met een team hebben wij een onderhoud met het hoofd van het MT zodat we hun activiteiten leren kennen en eventuele noden kunnen aankaarten,” legt Eefje Vanderlinden, project manager bij CSR, uit. “Tijdens de workshop schetst een medewerker van CSR eerst waarom duurzaamheid zo belangrijk is voor de bank. We bevinden ons immers in een context waarbij vele van onze stakeholders, zoals overheden en regulatoren, beleggers en ondernemingen, versnellen op het vlak van duurzaamheid. Duurzaamheid is bijgevolg niet langer optioneel. Vervolgens overlopen we de drie engagementsniveaus van BNP Paribas Fortis: solidariteit, verminderen van negatieve impact, en verhogen van positieve impact. Daarna brainstormen de leden van het Management Team in groepjes over wat ze met hun team op elk niveau concreet kunnen realiseren. Dat duurt alles samen ongeveer anderhalf uur. Na de workshop legt het MT zijn objectieven voor het komende jaar vast in een Charter of Commitment. Sommige MT’s kiezen ervoor om de oefening open te trekken naar een workshop met al hun medewerkers om zo een grote inbreng van ideeën te krijgen. Onze stakeholders en de hele maatschappij verwachten immers van de bank dat zij haar verantwoordelijkheid opneemt.”

Solidariteit en vrijwilligerswerk
Het eerste niveau gaat over solidariteit en vrijwilligerswerk: tijd en geld geven aan de maatschappij. Bart Ecker, Algemeen Directeur Retail & Private Banking Regio Antwerpen, verzamelde met zijn team heel wat ideeën. “We willen eerst en vooral lokaal in kaart brengen welke verenigingen en sociale ondernemers er zijn door het onderwerp bijvoorbeeld in elk klantengesprek ter sprake te brengen. Wanneer lokale verenigingen ons financiële sponsoring komen vragen, gaan we hen voorstellen om bijvoorbeeld ‘in natura’ te sponsoren, onder de vorm van concrete hulp bij hun event.” Frank Claus van zijn kant wil bij de teams van Sales Private Banking ook de solidarity team buildings en het ‘skills- based’ vrijwilligerswerk aanmoedigen.

Negatieve impact verminderen
“Op het tweede niveau bekijken de deelnemers welke acties ze kunnen ondernemen om bij het uitoefenen van hun activiteiten de negatieve impact op het milieu en de maatschappij te verminderen”, gaat Eefje verder. “Zo zijn veel teams betrokken bij het identificeren van mogelijke risico’s in het financieren van bedrijven en projecten in gevoelige of zelfs uitgesloten sectoren. Voor hen ligt daar zeker een steeds grotere opdracht te wachten, gezien de toenemende reglementering en acties van activistische NGO’s.”

Frank Claus: “Om het aantal onnodige verplaatsingen te laten dalen, willen we inzetten op trainingen om advies te geven op afstand. Voor meetings met klanten moeten we leren kiezen voor de beste oplossingen inzake mobiliteit. Verder hechten we belang aan gezonde en duurzame catering tijdens events, gaan we volop voor de digitalisering van de uittreksels en willen we het aantal portefeuillerapporteringen verminderen die we per post versturen.”

In het MT van Bart Ecker kwamen suggesties als herbruikbare waterflessen, brooddozen i.p.v. aluminiumfolie, de iPad gebruiken i.p.v.  prints maken om documenten te tonen, een ‘interne kringwinkel’ opzetten om dingen te hergebruiken, of een schenking doen aan een sociale organisatie wanneer er overschotten van catering zijn.

Positieve impact versterken
“De eerste twee niveaus waren voor de meeste MT’s relatief eenvoudig in te vullen,” vertelt Eefje nog. “Het derde niveau ‘de positieve impact van onze activiteiten verhogen’ vraagt meer inspanningen maar is wel heel belangrijk. We zetten elk team aan om na te denken over hoe het economische waarde kan creëren en tegelijkertijd goed kan doen voor de mens, de planeet en de maatschappij. Dat kan onder meer door partnerships aan te gaan, door samen te werken met sociale ondernemers; door medewerkers ertoe aan te zetten om positieve verhalen te brengen van verenigingen waar ze actief zijn als vrijwilliger; door de ontwikkeling en promotie van ‘groene producten’, door veel te communiceren en innovatie hoog in het vaandel te dragen, maar vooral door er structureel aandacht aan te besteden doorheen al onze processen. De duurzaamheidsrevolutie zal sowieso een grote transformatie teweegbrengen in de manier waarop we leven, consumeren, ons verplaatsen, produceren. Voor vele bedrijven liggen hier zowel kansen als bedreigingen en veel van onze RM’s zullen onze klanten kunnen begeleiden in de transitie naar een meer duurzame economie.”

Concrete resultaten en actieplannen
Eefje: “Na de brainstorming bespreken de MT’s met hun medewerkers de concrete acties en plannen. Momenteel leggen de teams die al deelgenomen hebben aan een workshop de laatste hand aan hun doelstellingen voor 2020. Het is de bedoeling dat  het  een jaarlijks weerkerende oefening wordt zodat duurzaamheid echt deel gaat uitmaken van ons DNA. Door de workshops willen we iedereen de context laten begrijpen, en inzien op welke manier de bank al haar bijdrage levert. Maar we willen vooral de inbreng van de medewerkers verhogen.”

Na de workshops kregen de deelnemers twee vragen te beantwoorden. Een overgrote meerderheid liet weten dat zij nu beter begrijpen waar CSR en Sustainability bij BNP Paribas Fortis voor staan, en ook dat de workshop hen echt helpt om de pijler ‘Duurzaamheid in ons DNA verankeren’ te integreren in hun business. Een greep uit de reacties: ‘Het was interessant, concreet, interactief en gaf een goed beeld van wat we zelf kunnen doen.’  “En daar kunnen we bij CSR alleen maar blij mee zijn,” besluit Eefje.

Meer info
De volgende weken en maanden komen nog heel wat MT’s aan de beurt. CSR kijkt alvast uit naar de ideeën en suggesties die zij vanuit hun teams zullen meebrengen.

Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.