Onze wereld

Coronavirus - Update 17 oktober

Aanpassing manier van werken

Gezien de evolutie van het aantal besmettingen heeft de regering zopas besloten dat telewerk de regel is, maar dat bedrijven moeten kunnen blijven draaien. Bedrijven kunnen dus aan medewerkers vragen om terug on site te gaan, uiteraard onder veilige omstandigheden.

In tegenstelling tot de eerste lockdown in maart, zijn nu in onze gebouwen een aantal beschermingsmaatregelen doorgevoerd, die ons toelaten een minder strikte lockdown uit te vaardigen. Vanaf maandag 19 oktober wordt telewerk weer de regel voor alle (R)HQ-medewerkers van BNP Paribas Fortis die hun functie op afstand kunnen uitoefenen. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen, en de reeds genomen maatregelen worden versterkt om veilige werkomstandigheden te verzekeren. Zo mag je bijvoorbeeld naar kantoor komen op de dag dat je naar Windows 10 migreert of voor gelijk welke andere technische interventie: badge, IT-probleem, serologische tests of griepvaccinatie, enz. De verdeling over 3 golven (A B C) blijft behouden, maar gezien telewerk de regel is, kunnen de medewerkers en de people managers (niet-BMG) in hun week in volgende gevallen toch één of meerdere dagen in de gebouwen van de bank aanwezig zijn:

  • -op eigen verzoek, in het belang van hun eigen welzijn, of
  • -op verzoek van hun manager, als dat in het belang van de efficiëntie is of vanwege een kritieke fase in hun project of activiteit: coaching, integratie van nieuwe medewerkers, fysieke interne vergadering, brainstorming, QAP, afsluiting (Finance), payroll (HR), enz.

 

De managers (niveau BMG) mogen twee dagen per week naar kantoor komen.

Voor de medewerkers die aanwezig zijn op kantoor, passen we vanaf maandag strengere regels toe voor het dragen van het mondmasker. Je moet nauwgezet alle reeds in voege zijnde voorschriften respecteren en je mondmasker permanent dragen, met inbegrip van de periodes die je aan je werkpost zit, tijdens vergaderingen en in aanwezigheid van klanten. Je kunt je mondmasker enkel afzetten als je alleen bent in een individuele bureauruimte. Een video en onepager  op Echonet Mobile leggen uit hoe je je mondmasker correct draagt en onderhoudt.

Events, pensioendrinks en CSR-teambuildings met fysieke aanwezigheid zijn afgelast. Interne vergaderingen met fysieke aanwezigheid worden beperkt tot een lengte van maximaal 3 uur. Enkel verplichte opleidingen (met certifiëring) die niet vanop afstand kunnen worden georganiseerd, kunnen plaatsvinden met fysieke aanwezigheid.

Herstellingen en technische interventies blijven toegelaten, op voorwaarde dat de veiligheidsregels nageleefd worden.

Vanaf 26/10/2020 werken alle kantoren in “lockdown-modus” zoals tijdens de maanden na 13 maart. De late en zaterdagochtendopeningen – voorzien vanaf 9 november – worden geannuleerd. Kort samengevat betekent dat dat de kantoren met gesloten deuren werken en alleen klanten ontvangen voor servicingafspraken, in de voormiddag. Alle adviesafspraken gebeuren op afstand (per telefoon of via Webex) en de mobiliteit tussen kantoren van verschillende clusters wordt opgeschort. De maatregelen voor occasioneel telewerk die van kracht waren tijdens de lockdown zullen opnieuw gelden vanaf 26 oktober.

De Easy Banking Centres en alle andere centres (Private Banking & Wealth Management Centres, De Ondernemersbank en de Business Centres) werken verder zoals vandaag.

De medewerkers moeten digitale tools gebruiken voor de contacten met klanten. Bezoeken aan klanten zullen slechts uitzonderlijk toegelaten worden, wanneer een contact op afstand onmogelijk is en onder voorwaarde dat alle noodzakelijke maatregelen (mondmasker, sociale afstand, hygiëne, enz) worden nageleefd.

Medewerkers die zich in de kantoren of in de gebouwen van de bank bevinden, moeten alle vroeger meegedeelde veiligheidsregels strikt naleven: anderhalve meter afstand, handhygiëne, dragen van mondmasker, richtlijnen voor verplaatsingen in de gebouwen, niet samen eten, enz. Andere externe bezoekers dan klanten mogen de gebouwen van de bank niet binnen en verplaatsingen tussen gebouwen dienen tot het strikte minimum beperkt te worden.

De bank blijft de situatie dag na dag volgen en zal niet aarzelen deze maatregelen aan te passen volgens het verloop van de pandemie en de beslissingen van de overheid. Raadpleeg geregeld Echonet Mobile om op de hoogte te blijven.

Schermen

Sinds er meer van thuis uit wordt gewerkt, krijgen we veel vragen over het gebruik van schermen.

Ter herinnering:
Medewerkers mogen in geen geval een scherm of ander IT-materiaal dat de bank op kantoor ter beschikking stelt, meenemen naar huis. Je kunt de draagbare pc’s van de bank op de meeste gangbare schermen aansluiten. Als je thuis een scherm hebt, kun je dat dus gemakkelijk gebruiken. ls dat niet het geval, kun je een scherm kopen met je units onder voorwaarde dat je een computer hebt in het kader van het cafetariaplan. In een beperkt aantal gevallen kan de bank medewerkers een scherm ter beschikking stellen. Die mogelijkheid is echter voorbehouden aan interne medewerkers die op kantoor gewoonlijk op twee vaste schermen werken.

Contact