Onze wereld

Coronavirus – Update van 31 oktober

Vrijdag 30 oktober hebben de Belgische overheden nieuwe maatregelen aangekondigd in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Met het oog op de bescherming van de gezondheid van zowel onze medewerkers als onze klanten, is BNP Paribas Fortis van bij de start zeer voorzichtig omgegaan met het beheer van de crisis. Zo hebben we ook in grote mate geanticipeerd op de maatregelen die zopas door regering werden aangekondigd.

BNP Paribas Fortis is een systemische bank en de overheden beschouwen ons als een leverancier van essentiële diensten. We moeten onze ondersteunende rol voor de economie dan ook blijven leveren en onze klanten blijven bedienen. Daarom moeten we, net zoals tijdens de eerste lockdown, al onze activiteiten verderzetten en blijven al onze kantoren en commerciële centres open.    

Concreet betekent dit dat alle eerder aangekondigde maatregelen minstens tot 15 december van toepassing blijven. De kantoren blijven ‘s ochtends geopend, maar alleen op afspraak en voor dringende zaken. De overige tijd werken ze achter gesloten deuren. De centres van Private Banking & Wealth Management, van de Ondernemersbank en de Business Centres blijven werken in ABC-teams zoals aangekondigd op 26 oktober. Het EBC blijft volgens de huidige regeling werken. De medewerkers van de centres mogen wel van deze regel afwijken en naar kantoor gaan voor een dringende meeting met een klant wanneer fysieke aanwezigheid noodzakelijk is. Voor alle andere medewerkers en managers geldt telewerk als regel, op voorwaarde dat de functie dat toelaat, met inbegrip van de teams van CIB en Corporate Coverage. In het verlengde van de laatste overheidsmaatregelen worden uitzonderingen op die regel beperkter. Je mag dus niet meer naar kantoor, tenzij om een dringend technisch probleem op te lossen (informaticaprobleem, defecte badge, enzovoort), omwille van de migratie naar Windows 10, om een serologische test te ondergaan of voor een griepvaccinatie.

Binnen de gebouwen van de bank blijven alle regels rond hygiëne en social distancing meer dan ooit van toepassing. Het dragen van een mondmasker blijft te allen tijde verplicht en dit voor alle aanwezige medewerkers. Temeer omdat het nu om een wettelijke verplichting gaat. In alle gebouwen van de bank, ((R)HQ), centres, kantoren,…) zijn de refters en de kitchenettes gesloten. De medewerkers zijn verplicht te eten op hun werkplek, ook in de kantoren.

We zijn ons ervan bewust dat dit strenge regels zijn, maar het is absoluut noodzakelijk ze in alle omstandigheden na te leven. Het gaat hier om de gezondheid en de veiligheid van iedereen! Tracht ondanks de omstandigheden ook af en toe op adem te komen. Neem de vakantie die je had gepland en stel die niet uit. Niet alleen omdat je het risico loopt je vakantiedagen te verliezen, gezien de gebruikelijke regels daarrond ongewijzigd blijven. Maar ook en vooral omdat het belangrijk is voor je geestelijk welzijn en om ondanks de omstandigheden goed te kunnen blijven presteren. Maakt het sociaal isolement het je moeilijk om op psychologisch vlak met de situatie om te gaan, aarzel dan niet een kijkje te nemen op My Well-being van Echonet Mobile,  of neem contact op met de de sociaal assistenten. Zij helpen je om voor jouw situatie een gepaste oplossing te vinden.

Attesten

In maart kreeg je mogelijk al een attest voor uitzonderlijke verplaatsing. Dat attest blijft geldig indien je je naar kantoor moet verplaatsen. Heb je dat niet gekregen of ben je het kwijtgespeeld, dan kun je het downloaden op HR Direct Access. Zorg ervoor dat je dat attest altijd bij de hand hebt. Digitaal of op papier. Het is uitzonderlijk toegestaan om je attest door te sturen naar je privé e-mailadres zodat je het kunt afdrukken.

De stelling “eendracht maakt macht” gaat nu meer dan ooit op. Gezien onze maatschappelijke rol, moeten we het goede voorbeeld geven. We moeten tonen aan onze collega’s, onze vrienden en onze geliefden dat we de regels naleven en dat we er samen alles aan gaan doen om het virus en de impact ervan op onze levens te verslaan. Het functioneren van ons gezondheidssysteem in het bijzonder en van onze maatschappij in ruime zin, hangt mee af van onze inspanningen en onze bijdragen. Laat ons als One Bank tegen het virus bestrijden!

Contact