Ons aanbod

E-sign: je spaar - en beleggingsverzekeringen digitaal ondertekenen

Voortaan kunnen de klanten van het kantorennet, Priority Banking, Private Banking, EBC (Priority Banking by James Private Banking  by James, BfE hun financiële verzekeringen digitaal ondertekenen via Easy Banking Web (EBW). Een complexe samenwerking tussen de bank en verzekeringspartner AG Insurance; Michelle Baeyens en Valérie Bamps vatten het eenvoudig samen.
Digitaliseren is een van de vijf pijlers waar BNP Paribas Fortis met ‘High 5 for 2025’ op inzet. Daarnaast wil de bank zich sterker profileren als bankverzekeraar. Tel je die twee samen en dan kom je bij: verzekeringscontracten digitaal ondertekenen, of ‘e-sign’( e-signature). En jazeker: ook daarin zorgt de bank voor een primeur op de Belgische markt.

Van thuis of elders, wanneer de klant het wenst, kan hij /zij verzekerings-en wettelijke documenten digitaal ondertekenen in Easy Banking Web voor het domein Invest (Sparen en Beleggen).

Snel en efficiënt
Het belang van distant sales (verkoop op afstand) neemt in omvang en belang toe voor zowel bank als klant. Klanten wensen hun bancaire transacties elektronisch zo veel mogelijk op afstand te beheren. E-sign beantwoordt volledig aan die eis. Binnenkort volgt e-sign voor het geheel van BOAR producten (non-life verzekeringen). Het is bovendien uiteraard helemaal papierloos en draagt zo rechtstreeks bij aan de CSR-strategie van de bank.
  
“Onze Private Banking-cliënten vragen om snelle en efficiënte processen”, voert Valérie Bamps (Project Management bij Private Banking) aan. “Louter om een handtekening te zetten, verplaatsen ze zich liever niet. Voortaan komen ze naar hun vertrouwde Private Banking Centre waar ze met hun relatiebeheerder hun financiële zaken in alle deskundigheid bespreken,  en hebben ze e-sign als digitale optie voor het beheer van hun contracten.

Het geeft hen 30 dagen de tijd om hun financiële contracten te  ondertekenen. Op afstand, zonder verplaatsing. Die ondertekende documenten blijven beschikbaar in het panorama  ‘My  Documents’ in EBW, zodat de klant ze steeds kan consulteren, afdrukken of eventueel downloaden op een ander toestel.”

(Complex)²
E-sign doet ook denken aan de ICE³-kredieten die de bank al aan ondernemingen ter beschikking stelt, maar er is een heel duidelijke reden waarom  verzekeringen iets langer op zich hebben laten wachten. “Dit kadert in het commercieel strategisch partnerschap tussen BNP Paribas Fortis en AG Insurance”, schetst Michelle. “De ontwikkeling op zich was technisch complex met veel betrokken partijen, maar uiteindelijk hebben we als bankverzekeraar met e-sign een heel nieuwe en innovatieve dynamiek in deze materie gecreëerd: de digitale verzekering.”   

Verdere stappen
En daar stopt het niet. Michelle: “Vandaag kun je met e-sign nieuwe financiële verzekeringscontracten en een overdracht van reserve doen, op termijn wordt het beheer van een contract ‘E2E’ digitaal, zodat de klant het volledig autonoom ’end to end’ kan aansturen en beheren.

“Klanten die dat wensen blijven we natuurlijk op de klassieke manier bedienen (via papier en e-mail)”, merkt Valérie nog op, “maar ten gronde verkiest de bank de digitale, papierloze aanpak. Voor de commerciële medewerkers verandert er weinig: een aantal ‘Pacific’-schermen is aangepast, en daarnaast besparen ze verplaatsingen, net als hun klanten. Iedereen wint met e-sign, het biedt de kans op een substantiële  commerciële groei in het domein verzekeringen,  en het genereren van nieuwe inkomsten.” 
Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.