Onze rol

"We hadden echt hulp nodig"

Het zijn uitzonderlijk zware tijden voor vzw’s die armoede en dakloosheid bestrijden. Het aantal helpende handen slinkt, terwijl steeds meer mensen hulp nodig hebben. En de uitgaven schieten omhoog. Daarom lanceerde de Koning Boudewijnstichting, met de steun van BNP Paribas Fortis, op 20 maart een oproep om projecten in te dienen. Vzw 'Comme chez nous' uit Charleroi ging daarop in. Een getuigenis.
#ResourceNotFound: Labels, Show description#

Nog ruim voor de crisis kreeg Sophie Crapez (midden), coördinatrice van de vzw 'Comme chez nous' bezoek van Stéphane Vermeire (Head of Private Banking) en Luc Tayart de Borms (Directeur bij de Koning Boudewijnstichting). Die vereniging won in 2016 immers de ‘Recht uit het hart’-prijs in het kader van het Venture Philantrophy Fund.

De groeiende toevloed van ons doelpubliek deed bovendien onze voedselvoorraad slinken en dus hebben we veel eten moeten kopen. Onze uitgaven zijn geëxplodeerd.Sophie Crapez
vzw 'Comme chez nous'

Bij het opstellen van dit artikel, hadden 434 Belgische vzw’s die tegen armoede en dakloosheid vechten, een dossier ingediend bij de Koning Boudewijnstichting (KBS). Allemaal willen ze graag de 10.000 euro forfaitaire steun die de stichting aanbiedt. Dat bedrag brengt soelaas voor heel wat vzw’s waarvan de – financiële en menselijke – middelen zwaar onder druk staan.

"In normale tijden bieden we onze gasten naast dag- en noodopvang voor daklozen en mensen die op straat leven, ook sociale begeleiding. Daarvoor organiseren we collectieve activiteiten die gericht zijn op bijvoorbeeld integratie, ouderschapsondersteuning en gezondheidsbevordering", verduidelijkt Sophie Crapez, coördinatrice van de vzw 'Comme chez nous'. "Maar sinds het begin van de coronacrisis zijn we verplicht ons te concentreren op noodopvang, om de continuïteit van een aantal basisdiensten te verzekeren, overdag. Voor ons doelpubliek zijn wij namelijk vaak de enige mogelijkheid om te voorzien in een aantal behoeften, zoals elementaire hygiëne, eten, kleren wassen, enz."

Verhuizen onvermijdelijk
Al snel moest de vzw uit Charleroi de feiten onder ogen zien: ze moest verhuizen. "Van in het begin van de crisis hebben we overwogen om naar een andere plaats uit te wijken. In onze lokalen in hartje Charleroi was het niet mogelijk de socialeafstandsregels van de FOD Gezondheid na te leven. Het eerste weekend meldden zich een honderdtal mensen bij ons aan… Het was dus dringend", gaat Sophie verder.

"We organiseerden ons snel om te verhuizen naar een grote sporthal, enkele kilometer verderop, in Mont-sur-Marchienne. Met de hulp van dokters en hygiënisten werkten we een zeer strikte procedure uit om een medische hulppost – isolatie en medische opvang van potentieel besmette mensen – op te zetten en de socialeafstandsregels na te leven."

Exploderende kosten
'Comme chez nous' is zich ervan bewust dat de ziekte zich razendsnel verspreidt en wil haar gasten dezelfde hygiënische omstandigheden bieden als in een ziekenhuis. Dat betekent onder meer: de douches na elk gebruik ontsmetten, zeer geregeld de temperatuur meten met contactloze koortsthermometers, de schoonmaakdiensten versterken en doeltreffend beschermingsmateriaal en hydroalcoholische gel en handzeep aankopen. Dat kost uiteraard allemaal geld.

"Van in het begin raamden we dat we dit jaar ten minste 25.000 euro extra zouden moeten uitgeven", bevestigt de coördinator van de vzw. "Aan extra materiaal en bijkomende schoonmaakdiensten, dus, maar niet alleen dat. Toen enkele van onze mensen ziek uitvielen – onvermijdelijk, aangezien onze vrijwilligers tot de risicopopulatie behoren – en al onze stagiairs door hun school werden teruggeroepen, waren we van de ene dag op de andere veel personeel kwijt, dat we tijdelijk hebben moeten vervangen. Dat heeft ons trouwens ook veel tijd en energie gekost. De groeiende toevloed van ons doelpubliek deed bovendien onze voedselvoorraad slinken en dus hebben we veel eten moeten kopen. Kortom, onze uitgaven zijn echt geëxplodeerd."

'Bedankt, BNP Paribas Fortis!'
In die context zijn die 10.000 euro van de Koning Boudewijnstichting (KBS) een echte opkikker. "We hadden werkelijk hulp nodig", beaamt Sophie Crapez. " Bovendien ging alles zeer snel. We hebben ons dossier op 20 maart ingediend en op 23 maart was alles al in kannen en kruiken. De Koning Boudewijnstichting reageerde echt supersnel en efficiënt. En ik moet ook BNP Paribas Fortis bedanken, dat onze oproep meteen bij de KBS ondersteund heeft en een enorme financiële bijdrage levert."

De bank maakte inderdaad via het BNP Paribas Fortis Private SRI-fonds 250.000 euro vrij voor het initiatief van de Koning Boudewijnstichting. In totaal schenkt BNP Paribas Fortis in het kader van deze ongeziene gezondheidscrisis 600.000 euro voor de meest kwetsbaren. Dat bedrag toont aan hoe ernstig de bank haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.


MEER WETEN
Sinds de Koning Boudewijnstichting haar oproep lanceerde voor projecten ten voordele van vzw’s die armoede en dakloosheid bestrijden, heeft ze 434 dossiers behandeld. Daarvan aanvaardde ze er 272 (wat haar financiële steun voorlopig op een totaal van 2.720.000 euro brengt), wees ze er 126 af die niet aan de criteria beantwoordden en zette ze er 36, die ze als niet dringend beoordeelde, op een wachtlijst.

Ter herinnering, BNP Paribas Fortis biedt zijn medewerkers de mogelijkheid om in het kader van het '1MillionHours2Help'-programma, een halve werkdag aan een goed doel te besteden. Als je de vzw 'Comme chez nous' wilt helpen, neem dan contact op met Sophie Crapez, maar praat er eerst over met je manager. Vergeet niet om daarna je halve dag vrijwilligerswerk te registreren onder de activiteit 'Ik kies ervoor om vrijwilligerswerk te doen voor de vereniging van mijn keuze' uit de #ourjob2-catalogus (wachtwoord 'CSR2020').

Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.