Onze wereld

Coronavirus – Update van 3 november

Het ministerieel besluit met de nieuwe maatregelen die de overheden vrijdag aankondigden in het kader van de strijd tegen de pandemie is in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Dat besluit bevestigt het statuut van de banken als essentiële onderneming. Het bevestigt eveneens het verplichte karakter van telewerk, tenzij wanneer dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie, of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Er zijn ook controles voorzien. Daarom moet je als je naar kantoor moet komen, in het bezit zijn van een attest van je werkgever. Dat kan je op ieder ogenblik gevraagd worden, zelfs op je werkplek.

Omwille van de nieuwe bepalingen moest het model van het attest uitgegeven door de bank gewijzigd worden. Moet je in de kantoren van de bank werken, ongeacht of dat occasioneel of regelmatig is, download dan dit attest op HRDA, druk het af, vul het in en zorg ervoor dat je het altijd bij je hebt. Ook op je werkplek. Als je thuis bent, mag je het attest bij uitzondering doorsturen naar je privé e-mailadres zodat je het kunt afdrukken voor je naar kantoor vertrekt. De managers wordt gevraagd erop toe te zien dat de medewerkers van hun teams dat attest altijd bij zich hebben wanneer ze zich in de gebouwen van de bank bevinden zodat ze het kunnen tonen ingeval van controle.

Telewerken

Vergeet wanneer je van thuis uit werkt niet om in My Absences aan te geven dat je aan het werk bent. Doe je dat niet dan kan dat gevolgen hebben voor verzekeringen en vergoedingen waar je recht op hebt. Meer info daarover vind je op HR Direct Access.

Contact