Onze rol

Vergeet Black Friday, hier komt Giving Tuesday

De eindejaarsperiode gaat vaak gepaard met overmatig consumeren, iets wat de laatste tijd uit de gratie geraakt is. Misschien kun je je dit jaar beter inzetten voor een goed doel? Enkele mogelijkheden in de bank, ter inspiratie.
3 december is Giving Tuesday, een dag in het teken van de liefdadigheid: we maken tijd – al is het maar één dag – voor, of geven geld aan, minderbedeelden. En dat moet lukken uit, want aan acties voor het goede doel is er in de bank geen gebrek.

Shoebox-inzamelactie
Met operatie Shoebox zamelt O2, het interne netwerk voor 50-plussers van de bank, schoendozen vol voedingswaren en verzorgingsproducten in voor de vzw De Samaritanen. Op 31 december deelt die vereniging de dozen, met een persoonlijke wenskaart erbij, uit onder kansarmen en daklozen. Eventuele overschotten geeft de vzw aan andere vzw’s, zoals Restos du Cœur, Poverello, Samu Social en het OCMW.

Zamel met collega’s, familie of vrienden schoendozen in, vul ze met niet-bederfelijke levensmiddelen zoals peperkoek, chocolade, rijstpap en aperitiefworstjes, en enkele brikken of blikjes niet-alcoholische dranken.  Voeg er nog een kaartje bij en doe er een mooi papiertje omheen.

Nu alleen nog de dozen individueel of in groep naar het bedrijfsrestaurant van het Kanselarij-, Marais- of Borealgebouw brengen tijdens de O2-inzamelactie op 10 december van 12 tot 13.30 uur. Als je je die dag niet kunt vrijmaken of naar Brussel komen, neem dan contact op met iemand van O2. Je doos tussen 5 en 13 december afgeven bij Ask Nestor (in het Boreal- of het Kanselarijgebouw), kan ook.

Ander netwerk, andere doos
Ook het Pride-netwerk organiseert een inzamelactie, onder de naam Fill a box. Dankzij dat initiatief kan Het Opvanghuis Brussel tijdelijk onderdak en ondersteuning verlenen aan LGBT+’ers tussen 16 en 25 jaar die door gezinsproblemen zorg nodig hebben en op zichzelf aangewezen zijn.

Behalve niet-bederfelijke voeding mogen er ook kleren en verzorgings- en onderhoudsproducten in je doos. Het Pride-netwerk is vooral op zoek naar onderkleding, kousen en sokken, producten voor lichaamsverzorging, schoolmateriaal en oude smartphones die nog werken. Contacteer het Pride-netwerk indien je een lokaal initiatief wil lanceren.

De Shoebox- en Fill a box-acties zijn opgenomen in het #ourjob2-programma. Je stelt dus niet alleen een goede daad, maar helpt ook om de Sustainability-doelstelling van 8.000 deelnames te halen, en zorgt er bovendien voor dat WeForest (partnerorganisatie van de bank) een boom in Zambia plant. Bevestig je deelname aan Shoebox hier, en die aan Fill a box hier (wachtwoord telkens CSR2019).

Drie keer zo gul
Naar aanleiding van Giving Tuesday verdrievoudigt (in plaats van verdubbelt) de groep elke gift die op 3 december aan het Rescue & Recover Fund wordt gestort in het kader van de eindejaarsactie van dat fonds. Het thema van die geldinzameling dit jaar is: toegang tot hygiëne en gezondheidzorg voor de meest kwetsbare vrouwen.

Het Rescue & Recover Fund zal via zijn partnerorganisaties drie projecten steunen. Samen met CARE wil het in het noordwesten van Madagaskar jonge vrouwen sensibiliseren voor menstruatieproducten en ervoor zorgen dat ze er gemakkelijker toegang toe hebben. Daarnaast zal het samen met Artsen Zonder Grenzen in een krottenwijk van Manilla jonge vrouwen inenten tegen baarmoederhalskanker. En in Île-de-France, ten slotte, steunt het fonds het Franse Rode Kruis bij de bedeling van hygiënekits aan dakloze vrouwen. Kom meer te weten over het programma  of doe een gift .

Aangezien giften vanaf 40 euro in België voor 45% fiscaal aftrekbaar zijn, kost 50 euro schenken je in realiteit maar 27,50 euro.
Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.