Onze wereld

Coronavirus – Update van 25 maart

Attesten
De attesten voor de medewerkers die tijdens de ‘lockdown’ naar het werk zouden moeten komen, zijn verstuurd. Ter herinnering: het document dient om je eventuele professionele verplaatsingen te verantwoorden bij een politiecontrole, of als je je kinderen naar school of naar de crèche moet brengen. Je zult het in geen geval moeten voorleggen om de gebouwen van de bank te betreden. Naar verluidt zijn er politieagenten die het attest op papier willen zien, ook al strookt dat niet met de richtlijnen van de overheid en de Nationale Bank. Hoewel die eis ons niet terecht lijkt, raden wij je aan om, uit voorzorg, steeds een papieren kopie van het document op zak te hebben. Ter herinnering: je kunt het attest downloaden vanaf je corporate laptop en het uitzonderlijk doorsturen naar je privéadres om het af te drukken, als je je niet in een gebouw van de bank bevindt.

De HQ- en RHQ-medewerkers die een anomalie op hun attest opmerken, kunnen dat melden via HR Direct Access. De medewerkers uit het kantorennet nemen in dat geval contact op met hun regiodirecteur.

User Service Center
Zoals eerder vermeld, blijft het IT User Service Center het eerste aanspreekpunt als je een informaticaprobleem hebt. Aarzel niet om elk IT-probleem te melden, zelfs als het je niet verhindert te werken. Dat geeft de IT-teams de kans om de verschillende incidenten beter in kaart te brengen en te werken aan structurele oplossingen.

Telewerk
Als je van thuis uit werkt, vergeet dan niet je aanwezigheid in te brengen in ‘My Absences’. Dat kan immers gevolgen hebben voor de verzekeringen en voor bepaalde schadevergoedingen waar je normaal gezien recht op hebt. Meer informatie vind je op HR Direct Access.

Alle nuttige info over de crisis is verzameld op de Echonet Mobile Corner. Je vindt er ook de meest recente versie van de FAQ.

Contact