Mijn Job

Coronavirus – Update 22 juli

Hieronder vind je de meest recente informatie inzake events en over de werkorganisatie vanaf 3 september.

Evolutie van de epidemie
De laatste dagen berichten de media over een toenemend aantal Covid-19 besmettingen in België. Dankzij de discipline en het respect voor de regels bij eenieder in de bank zijn de getroffen maatregelen de afgelopen maanden doeltreffend gebleken in de strijd tegen het virus. Blijf evenwel oplettend en respecteer de regels van de social distancing, de hygiëne en het dragen van mondmaskers nauwgezet om alle risico op besmetting te vermijden. 

Events
De bank verlengt het verbod om ‘fysieke’ events te organiseren of medewerkers en klanten voor externe events uit te nodigen tot eind 2020. Events moeten dus nog altijd bij voorkeur online georganiseerd worden. Maar vanaf 28 augustus kunnen sommige uitzonderlijk toch doorgaan, mits de expliciete goedkeuring van het bevoegde ExCo-lid. 

In dat geval gelden een aantal preventiemaatregelen:
- De regels die de overheid oplegt moeten gerespecteerd worden;
- Net als op kantoor is de naleving van de afstandsregels (1,5 m) en hygiëneregels vereist. Voor de locaties van interne events geldt dus een capaciteitsbeperking;
- Een masker dragen is verplicht bij verplaatsingen, of als het niet mogelijk is anderhalve meter afstand te garanderen.  
- Het cateringaanbod is beperkt. 
De interne teams die events organiseren, zijn op de hoogte gebracht van alle details. Als de toestand verandert, kunnen de regels uiteraard bijgestuurd worden.

Klaar voor fifty-fifty?
Zoals reeds aangekondigd overweegt de bank om vanaf 3 september over te stappen van een beurtsysteem met drie teams naar een fifty-fiftyformule. 

In het nieuwe scenario zullen de (R)HQ-medewerkers om beurten nu eens 3, dan weer 2 dagen per week telewerken. De helft van het personeel (Team A) komt naar kantoor van donderdag 3 tot woensdag 9 september, de andere helft (Team B) telewerkt; vervolgens komt Team B van donderdag 10 tot woensdag 16 september naar kantoor, terwijl Team A telewerkt, enzovoort, tot ten minste eind 2020. Zo nodig kan de samenstelling van de teams op elk moment veranderen, zolang het 50%-quotum gerespecteerd blijft. De bank zal eind augustus bevestigen of het systeem inderdaad in werking treedt en, zo ja, de gedetailleerde modaliteiten bekendmaken. Maar gezien de vakantieperiode, wordt de betrokken managers gevraagd om de opsplitsing van hun teams zo snel mogelijk voor te bereiden. Voor kritieke activiteiten moet de continuïteit het belangrijkste criterium zijn bij de samenstelling van team A en team B.

Vanaf september zullen de medewerkers en experts van de Private Banking & Wealth Management Centres, de centra van De Ondernemingsbank en de Business Centres, twee dagen per week telewerken. Op die manier is het mogelijk in hun kantoorruimten de afstandsregels te respecteren. De managers moeten er wel elke dag op toezien dat het aantal aanwezige medewerkers de maximum toegelaten bezetting van de gebruikte lokalen niet overschrijdt.

Meer info
Raadpleeg voor meer info geregeld de speciale coronacorner op Echonet Mobile, Dixit Today en HR Direct Access.
 
Contact