Onze rol

150.000 euro om de digitale kloof te verkleinen bij jongeren in moeilijkheden

Om tijdens de gezondheidscrisis die we nu doormaken steun te verlenen aan wie daar het meest behoefte aan heeft, deed BNP Paribas Fortis onlangs meerdere aanzienlijke giften. Zo maakte de bank 150.000 euro over voor de uitbreiding van het 'DigitalForYouth'-initiatief, dat de digitale kloof wil verkleinen bij gezinnen die het moeilijk hebben. Dixit Today sprak met Philip Du Bois, voorzitter van de vzw.

Aanvankelijk waren we van plan een duizendtal computers te verdelen… maar de gezondheidscrisis deed ons die ambitie bijstellen Philip Du Bois
Voorzitter van DigitalForYouth

Heel wat scholen zijn de digitale toer opgegaan en geven de lessen op afstand. Maar sommige gezinnen kunnen hun kinderen daarvoor niet de noodzakelijke uitrusting bieden, en dan bestaat er een reëel risico dat die leerlingen afhaken op school.

'DigitalForYouth', een initiatief dat ontstond uit een partnership tussen DNS Belgium en Close the Gap, wil de digitale kloof verkleinen bij jongeren die met moeilijkheden te kampen hebben. De vzw verzamelt laptops die ze laat klaarmaken voor hergebruik en dan opnieuw verdeelt. Gezien de omstandigheden besloot ze haar plannen sneller te realiseren. "Eind februari sloten we onze eerste oproep voor fondsen via de Koning Boudewijnstichting af", vertelt Philip Du Bois. "Aanvankelijk waren we van plan een duizendtal computers te verdelen… maar de gezondheidscrisis deed ons die ambitie bijstellen."

Een nieuw partnership met een oude, vertrouwde partner
De vzw ging op zoek naar andere inkomstenbronnen en kreeg al snel hulp via een crowdfundingcampagne en via privébedrijven, zoals BNP Paribas Fortis. "We zijn met de bank overeengekomen dat de gift van 150.000 euro de kwetsbaarste kinderen ten goede zou komen, in het verlengde van het partnership tussen de bank en Close the Gap", legt Philip Du Bois uit.

BNP Paribas Fortis is immers als sinds 2015 partner van de vzw Close the Gap, en de bank verbindt zich ertoe het afgeschreven IT-materiaal dat ze niet meer gebruikt, aan de vzw te bezorgen. De organisatie, van haar kant, laat de toestellen weer als nieuw maken, zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt bij sociale of educatieve projecten in opkomende landen of ontwikkelingslanden. In het kader van dat partnership kan BNP Paribas Fortis Foundation ook aan vzw’s of scholen in België die daarvoor een aanvraag indienden, tot wel 160 laptops bezorgen.

Een mooi resultaat
De resultaten liegen er niet om: tegen half mei zullen er in totaal ruim 12.000 laptops verdeeld zijn. "In eerste instantie vroegen de inrichtende machten aan de middelbare scholen hoeveel computers ze nodig hadden", preciseert Philip Du Bois. "Daarna bepaalden ze prioriteiten die wij gerespecteerd hebben wat de verdeling betreft: zo kregen de scholen voor buitengewoon onderwijs reeds het materiaal dat ze gevraagd hadden, net als de instituten die in bijzonder kwetsbare zones gelegen zijn. In totaal hebben we aan meer dan 300 scholen geleverd."

De vzw mag dan enorm werk geleverd hebben, zijn leidinggevenden wilden uiteraard nog meer doen. "We zouden bijvoorbeeld ook graag de basisscholen hebben kunnen helpen", aldus Philip Du Bois. Maar DigitalForYouth moet zich ook voorbereiden op zijn volgende acties, eens de gezondheidscrisis achter de rug is. "We plannen drie publieke oproepen per jaar te houden, via de Koning Boudewijnstichting, om jaarlijks tot 1.500 pc’s te kunnen leveren", besluit de voorzitter van de vzw. We wensen hun er het allerbeste mee.

#SamenSterk
Meer dan 600.000 euro voor de Voedselbanken, 1.050.000 euro voor de universitaire ziekenhuizen van België, 200.000 euro voor microStart en 150.000 euro om de digitale kloof te verkleinen: daaruit blijkt alvast het antwoord van BNP Paribas Fortis op de gezondheidscrisis die we doormaken. De bank hoopt zo de mensen te steunen die er het meest behoefte aan hebben.
Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.