Mijn Job

Wat doet een Business Auditor?

Sinds Marie Pasteger in 2011 startte bij de bank, oefende ze al vier verschillende functies uit. Haar voorkeur gaat met voorsprong uit naar die van Business Auditor. Dat is ze nu al twee jaar. Ze vindt de job gevarieerd en interessant. Bovendien geeft de functie haar de mogelijkheid om een goed evenwicht tussen het beroeps- en privéleven te bewaren.

Je speelt eigenlijk zo’n beetje detective, en dat vind ik zeer leukMarie Pasteger
Business Auditor

Marie, wat is de taak van jouw afdeling?
"De Hub Brussels & Factor bestaat uit circa 80 auditors. Hij hangt zowel af van het Auditcomité, als van de CEO en de Algemene Inspectie van BNP Paribas. Wij voeren audits en risicoanalyses uit binnen alle entiteiten van BNP Paribas in België, in Nederland en de Scandinavische landen. Elke entiteit is op haar beurt opgesplitst in activiteitengroepen, die we minstens een keer om de vijf jaar moeten auditen. Wij analyseren hun werking, gaan na of er risicocontroleprocedures werden ingevoerd en doen aanbevelingen als dat nodig blijkt te zijn. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat wij afdelingen en processen auditen, nooit personen."

Word je telkens goed ontvangen wanneer je start met een nieuwe opdracht?
"Eerlijk gezegd loopt alles over het algemeen zeer vlot. Sommige medewerkers zijn in het begin wat argwanend, maar ze begrijpen al snel dat wij hen niet komen vertellen hoe zij hun werk moeten doen. Wij zijn er om na te gaan of de activiteiten van de geauditeerde afdeling geen ongecontroleerde risico’s voor de bank inhouden. Dat is heel wat anders. De meeste managers zien ons graag komen en stellen het op prijs dat wij hen trachten te helpen om de werking van hun teams te verbeteren. Onze rapporten vermelden trouwens niet alleen de zaken die binnen de betreffende afdeling voor verbetering vatbaar zijn, maar ook de sterke punten."

Voeren jullie de opdrachten alleen uit?
"Nee, nooit. Doorgaans zijn we met drie tot acht auditors per opdracht. Dat hangt af van de omvang van de geauditeerde afdeling of van de omvang van het te analyseren onderwerp. We voeren ook transversale missies uit: twee jaar geleden nam ik deel aan een audit over de uitrol van GDPR. Die hebben we met zeven mensen uitgevoerd."

Wat spreekt je het meest aan in de job van Business Auditor?
"De afwisseling. Elke opdracht is verschillend. Telkens opnieuw ontdek je nieuwe dingen en je leert voortdurend nieuwe zaken. Ons management stelt vertrouwen in ons en geeft ons veel autonomie. Dat geeft je het gevoel naar waarde geschat te worden. Het management houdt bij de toewijzing van de opdrachten ook rekening met onze privésituatie: als mama van twee kinderen zie ik me bijvoorbeeld geen audits uitvoeren in Denemarken. Het is een job waar ik me echt in kan ontplooien, terwijl ik volop van mijn gezinsleven kan genieten."

Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten waarover een goed Business Auditor moet beschikken?
"Een goede kennis van het Engels is een must, want dat is onze voertaal. De belangrijkste ‘soft skills’ zijn nieuwsgierigheid, leergierigheid, nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. Een kritische geest is essentieel zodat je de juiste vragen kunt stellen. Maar ook een uitstekend analytisch en synthetiserend vermogen. Want wij verzamelen bij elke opdracht enkele honderden documenten. Je speelt eigenlijk zo’n beetje detective, en dat vind ik zeer leuk."

Biedt de job carrièrevooruitzichten?
"Er zijn tal van mogelijkheden. Binnen onze afdeling kun je na enkele jaren bijvoorbeeld opdrachtleider of Senior auditor worden. Bovendien biedt de job van Business Auditor je de kans om een groot aantal collega’s te ontmoeten in zeer uiteenlopende entiteiten waardoor je enorm veel kennis opdoet over de manier waarop ze werken. Dat biedt auditors die hun carrière binnen de bank willen heroriënteren tal van opportuniteiten."


JOBAANBIEDING
De Hub Brussels & Factor van de Algemene Inspectie werft drie Business Auditors aan. Lees de volledige functieomschrijving. Heb je interesse? Neem dan contact op met Luc Vandendoorent.


Contact

Commentaar

    Geef jouw commentaar

    Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.