Onze klanten

Samen sterk op de datasnelweg naar de toekomst

De data journey: wat ooit startte vanuit een verplichting van de Europese Centrale Bank, is inmiddels uitgegroeid tot een datasnelweg met uitritten in elk aspect van de bedrijfsvoering in de bank. Tijd dus om een balans op te maken: waar staan we halfweg 2020 in ons databeleid en waar willen we naartoe?
#ResourceNotFound: Labels, Show description#

Een dashboard, om veiligheidsredenen onleesbaar gemaakt

“Nog niet zo lang geleden legde de ECB aan alle systeembanken de verplichting op om te garanderen dat ze aan kwaliteitsvolle financiële rapportering en risicorapportering doen”, steekt Jo Coutuer, Chief Data Officer, van wal. “Een belangrijk element in correcte rapportering is uiteraard dat de data in rapporten van hoge kwaliteit zijn, dat je alle berekeningen beheerst en documenteert.”

Kwalitatieve data is een zaak van iedereen
Aan die verplichting werkten vooral mensen uit Finance, Risk, IT en Asset & Liability Management. Al snel ontstond er een breedgedragen data-aanpak, en zag iedereen de potentiële meerwaarde van die aanpak in op het vlak van marketing, business, het commercieel net en HR.

“Zo is er intussen bijvoorbeeld een duidelijke definiëring van maar liefst 664 sleutelbegrippen die gemakkelijk te raadplegen zijn via Wikidata”, vervolgt Jo. “Op dezelfde manier stelden we ook 262 data-elementen vast waarvan we de kwaliteit dagelijks opvolgen in handige dashboards die tonen hoe ze evolueert. Ik vergelijk het vaak met het typische beeld van een elektriciteitscentrale, luchtverkeerstoren of waterzuiveringsstation, waar zo’n dashboard ook dient om belangrijke parameters meteen af te lezen”, vertelt Jo.

“Concreet hebben we dankzij die veranderde aanpak onder andere 400.000 adressen gecorrigeerd, 5 miljoen bank- en kredietkaarten geactualiseerd, en 21 miljoen counterparties (iedereen waarmee de bank zaken doet, van particulier over kruidenier tot multinational, red.) correct geklassificeerd. Vierentwintig data quality analysts werken voltijds aan het opkuisen van data en 32 data scientists werken rond het toepassen van die data in algoritmes en artificiële intelligentie. Jo Coutuer: “Maar dat zou hen nooit alleen gelukt zijn. Waar we vandaag staan, hebben we te danken aan het feit dat iedereen binnen de bank spontaan is meegestapt in dat dataverhaal en helpt waar nodig”.

Big data en artificiële intelligentie
Het hoge woord is intussen gevallen: AI. “Kwalitatieve data zijn onontbeerlijk om AI verder te ontwikkelen”, aldus Jo. “Gisteren en vandaag gebruikten we al AI in onze marketing, maar bijvoorbeeld ook om faillissementen te voorspellen en te waken over witwaspraktijken. Op dit moment analyseren we via artificiële intelligentie 140 miljoen banktransacties per maand. In die hoedanigheid spelen data een cruciale rol in het beveiligen van de bank en het verzekeren van onze toekomst.

“Met de zogenaamde big data die we nu verzamelen, bouwen we aan de infrastructuur van de toekomst. Onze online data hub is gebaseerd op dezelfde moderne technologie die ze ook bij Google gebruiken, en zal ons toelaten om het gedrag van onze klanten op te volgen, klantencontacten te analyseren en verwerken, onze eigen IT-infrastructuur optimaal te benutten waardoor we kosten reduceren… Kortom: met data kunnen we complexiteit reduceren en op een efficiëntere manier zaken doen.
 
“Je ziet dat bijvoorbeeld nu al in werking bij de interactieve managementdashboards. Vandaag raadplegen 2800 gebruikers die maar liefst 200.000 keer per maand. Om de projectportefeuille op te volgen binnen IT, om ziekteverzuim en afwezigheden in real time te monitoren, om commerciële parameters in private banking op te volgen… En er zullen nog veel meer toepassingen volgen”, verklapt Jo.

De toekomst 
Eind 2019 stelde ook BNP Paribas Group een Chief Data Officer aan. Hij coördineert een globale datastrategie waarin ook BNP Paribas Fortis zich ten volle zal inschrijven. Tegelijkertijd zit de lokale strategie helemaal in de High 5 for 25-strategie. De komende jaren zal de bank sterk de nadruk leggen op die data-aspecten die het leven van zowel klanten als medewerkers vergemakkelijken.

“We blijven daarbij prioritair focussen op hoge datakwaliteit en het optimaal inzetten van AI, met bijzondere – dagelijkse!- zorg en aandacht voor het vrijwaren van de privacy van onze klanten en medewerkers, en het respecteren van een ethisch kader voor AI.  Er komt ongetwijfeld ook een punt waarop die schat aan data die we nu verzamelen zijn economisch nut in de buitenwereld zal bewijzen, waarvoor ik alvast nu iedereen wil bedanken. Een kwalitatief databeleid is een kwestie van teamwerk, en met Agile Impulse wordt teamwerk het nieuwe normaal”, besluit Jo.

Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.