Onze rol

De natuur als inspiratiebron om de toekomst te veranderen

Hoe bereid je je voor op een toekomst die hoe langer hoe minder voorspelbaar is? Futurologie houdt zich daar mee bezig: het stelt plannen op voor die onzekere toekomst. En als het erom gaat inspiratie uit de natuur te halen om ons dagelijks leven te verbeteren, dan neemt biomimicry het over. Dixit Today volgde de uiteenzetting van twee experts die te gast waren op het recentste Academy Café van het Sustainable Business Competence Centre.

In 2020 zal de som van alle kennis naar verwachting om de twaalf uur verdubbelen Raphaël Thys
Pragmatische optimist bij The Beyonders

Geen kristallen bol te bespeuren, wanneer Raphaël Thys (The Beyonders) – die zichzelf als een pragmatische optimist omschrijft –zijn uiteenzetting begint. Futurologie stoelt namelijk in de eerste plaats op concrete elementen. "We gaan uit van concrete elementen uit het verleden en trends die op dit ogenblik aan de gang zijn, om prognoses op te stellen," legt hij uit. "Het is niet zozeer de bedoeling de toekomst te voorspellen, maar veeleer ze te creëren en te beïnvloeden. Eerst werken we een reeks scenario’s uit: we wijzigen bepaalde parameters, stellen ons gebeurtenissen voor die zich nog nooit hebben voorgedaan, en kijken waarheen ons dat leidt. Dan kiezen we ons voorkeurscenario. En ten slotte kijken we hoe we onze manier van werken moeten bijsturen om dat toekomstscenario te realiseren."

Maar de specialist geeft toe dat die methode steeds moeilijker hanteerbaar wordt. De reden: de snelheid waarmee de veranderingen in onze maatschappij gebeuren. "We schatten dat de som van alle kennis in 1982 elk jaar verdubbelde", stelt Raphaël Thys. "Tegen 2020 verwachten we dat ze dat om de 12 uur zal doen!" In het licht van dat razendsnelle tempo moeten we dus de huidige modellen herzien en zorgvuldig selecteren welke problemen we prioritair willen oplossen.

De natuur als inspiratiebron
En als het, om de toekomst vorm te geven en ons dagelijks leven te verbeteren, nu eens zou volstaan om ons heen te kijken en ons te laten inspireren door de biodiversiteit? Dat is wat biomimicry probeert te doen. Sidney Rostan (oprichter en CEO van Bioxegy) is een fervent aanhanger. "De biologie op onze planeet evolueert al vele miljoenen jaren, langs een proces van vallen en opstaan. Als je ziet hoe complex sommige organismen zijn, loont het soms de moeite wat afstand te nemen, te observeren hoe de natuur werkt en te bedenken hoe je sommige van die technieken kunt gebruiken om onze eigen toekomst te verbeteren. En dat is precies wat biomimicry doet."

Volgens Sidney Rostan kun je dat proces op veel manieren op ons dagelijks leven toepassen, en gebeurt dat ook al.  Een van de voorbeelden die hij gaf, is de huid van haaien. Die bestaat uit fijne schubben, die de hydrodynamische eigenschappen van de vis verhogen en ervoor zorgen dat hij zich tegen meer dan 50 kilometer per uur kan voortstuwen. De luchtvaartindustrie neemt dat kenmerk over om vliegtuigvleugels beter door de lucht te laten klieven, de wrijving te verminderen en zo brandstof te besparen.

"Dankzij biomimicry kunnen we ook materialen reconstrueren die op de natuur geïnspireerd zijn", vult Sidney Rostan aan. "Sommige spinnensoorten kunnen net boven het water een web van meer dan 25 meter lang weven, om er libellen in te vangen. Door eenzelfde soort zijdedraad te reproduceren is het nu al mogelijk veel sterkere implantaten te maken dan vroeger."

Nog een voorbeeld: de gps, die het gedrag van mieren imiteert. "Heel wat gps-bouwers halen inspiratie bij die insecten om het traject van de weggebruikers te optimaliseren, gewoon door te observeren hoe bepaalde groepen mieren zich verplaatsen, obstakels vermijden, en echte strategieën uitstippelen."

Wedden dat je voortaan anders naar die beestjes kijkt…
Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.