Ons aanbod

De duurzaamheidsambities van Corporate Banking

Het Sustainable Business Competence Centre (SBCC) van Corporate Banking nam op 3 september de fakkel van de Green Desk over. Het wil de bank als een voorkeurpartner positioneren bij bedrijven en institutionele klanten die naar een duurzaam bedrijfsmodel willen omschakelen. Guy Pollentier en Marina Vanstipelen leggen uit wat het SBCC te bieden heeft.

Duurzaamheid is meer dan alleen een 'goede zaak’. Het is in België een business van jaarlijks 16 miljard euro aan investeringen. Guy Pollentier
Head of SBCC

Didier Beauvois, Head of Corporate Banking, kondigde het SBCC in januari van dit jaar aan, en intussen is het stevig uit de startblokken. Wat het de klanten van de bank aanbiedt, is op dit ogenblik ongeëvenaard in België.

Wat is de taak van het SBCC?
Guy Pollentier, Head of SBCC: "Als grootste bank in België wil BNP Paribas Fortis een motor van de sociaal-economische ontwikkeling zijn. En voor die ontwikkeling is  tegenwoordig  de overschakeling op een duurzaam bedrijfsmodel nodig. Dus moeten we meer doen om onze klanten daarbij te begeleiden."

Marina Vanstipelen, Head of Core Banking: "Ondernemen vandaag betekent duurzaam ondernemen. Dus plaatsen we de duurzaamheidstopics op de agenda van  al onze  gesprekken met  onze klanten. SBCC levert een meerwaarde op drie vlakken. Een, we bieden de klanten technologische deskundigheid: high-tech, ICT, biotech, medtech, clean & greentech… Twee, we laten hen profiteren van ons fantastische netwerk van bedrijven en relaties. En drie, we ontwikkelen nieuwe financiële producten en diensten die de omschakeling naar een duurzaam model vergemakkelijken." 

"Naast het maatschappelijk aspect van de transitie, is duurzaamheid ook economisch van enorm belang. De Wereldbank raamt dat er wereldwijd 90.000 miljard euro nodig is om de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties – de fameuze SDG’s – te realiseren. Alleen al voor België gaat het de komende jaren om 16 miljard euro investeringen per jaar. Het is voor onze bedrijven van cruciaal belang te anticiperen op deze evolutie. Hun voortbestaan staat op het spel."  Welke klanten zal het SBCC bedienen?
Marina Vanstipelen: "We richten ons tot corporates, kmo’s en institutionele klanten. Die kunnen we allemaal begeleiden met producten die aangepast zijn aan hun behoeften, zoals obligatieleningen of impactleningen. Het Belgische economische weefsel bestaat vooral uit kmo’s. Die hebben doorgaans nog niet stilgestaan bij de vaardigheden die nodig zijn voor hun omschakeling en hebben ze dus zeker nog niet ontwikkeld. Dat is voor ons een opportuniteit: we kunnen een facilitator worden, door hun advies te geven en hen in contact te brengen met andere spelers." 

Guy Pollentier: "Neem nu een klant die zonnepanelen wil installeren op het dak van zijn fabriek. We zouden ons ertoe kunnen beperken de investering te financieren. Maar we moeten verder gaan en het met de klant bijvoorbeeld hebben over zijn behoeften aan duurzame energie. Of bespreken hoe hij zijn CO2-voetafdruk kan verkleinen door bijvoorbeeld een warmtepomp en ledverlichting te installeren of door de isolatie van zijn gebouw te verbeteren. Misschien weet hij niet waar hij daarvoor terecht kan. Door onze expertise ter beschikking te stellen, beperken we niet alleen ons risico, maar verhogen we bovendien de klantentevredenheid.” 

Waarin verschilt het SBCC van de Green Desk?
Guy Pollentier: "Het SBCC is sterk geïnspireerd op de Green Desk en bouwt voort op wat die sinds 2009 verwezenlijkte. De Green Desk begeleidde kmo’s die hun energie-efficiëntie wilden verhogen of investeringen in infrastructuur voor de productie van hernieuwbare energie overwogen. Het SBCC wil nog verder gaan, door zijn expertise uit te bouwen op het vlak van de vier duurzaamheidsthema’s van Corporate Banking: koolstofvrije economie, circulaire economie, menselijk kapitaal en smart cities. Die vier thema’s vormen het ideale aanknopingspunt om het gesprek op duurzaamheid te brengen, waarna we hen ook kunnen begeleiden en effectief meerwaarde kunnen bieden."

Wat mogen de relatiebeheerders van Corporate Banking verwachten?
Marina Vanstipelen: "We zullen nog proactiever werken dan de Green Desk. We nemen spontaan contact op met de relatiebeheerders en staan hen bij in de gesprekken met hun klanten. We stellen onze expertise ook ter beschikking van onze collega’s bij De Ondernemersbank van RPB."

"We nemen ook de rol van pleitbezorger op ons, zowel binnen de bank als tegenover de buitenwereld. We willen een echte partner voor onze collega’s zijn, en ertoe bijdragen dat ze zich als zodanig kunnen profileren bij hun klanten. We hebben trouwens een community van 'Sustainable Partners' uitgebouwd, met medewerkers van de Business Centres en de metiers. Zij zijn onze aanspreekpunten en treden als tussenpersoon op voor onze activiteiten zowel naar hun collega’s als naar hun klanten."

Corporate Banking maakt zich ook op om duurzaamheidsworkshops voor zijn klanten te organiseren. Kunt u daar wat meer over vertellen?
Guy Pollentier: "Die duurzaamheidsworkshops zijn er om klanten te ontmoeten en met hen te praten over de uitdagingen waar ze voor staan, er samen met hen over na te denken, en hun oplossingen voor te stellen. De eerste twee workshops vinden de komende weken plaats. In het eerste kwartaal 2019 volgen er nog meer."

Zoekt u nog altijd medewerkers om de teams van het SBCC te versterken?
Marina Vanstipelen: "Jazeker. Er staan nog twee vacatures open. We zoeken medewerkers met een sterke interesse voor duurzaamheid en bij voorkeur een  kennis van ICT of high-tech. Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen."
 
Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.