Onze rol

Collega’s hebben bijna 700 bomen geplant

Je wist al wel dat BNP Paribas Fortis bomen plant in Zambia. Maar misschien nog niet dat de bank beschadigde bossen helpt herstellen in België. Een veertigtal medewerkers werkte daar op 12 maart actief aan mee in Halle, onder leiding van Reforest'Action. 

Als grootste bank van het land moeten we het voorbeeld geven Raphaël Smal
Credit Expert bij Risk

Vorig jaar ging de bank een nieuwe samenwerking aan met Reforest’Action in het kader van haar aanbod rond duurzame financiën: per schijf van 1.000 euro die klanten beleggen in bepaalde duurzame beleggingsproducten van Retail & Private Banking wordt er in België een boom aangeplant in een beschadigd bos, om het te herstellen. Ruim 70.710 bomen werden al, of worden, aangeplant op 14 terreinen in België.Ruim 40 medewerkers uit verschillende afdelingen beleefden dat project op 12 maart mee in Halle. Het doel van de dag was: een oud populierenbos herstellen dat door een parasitaire schimmel gedecimeerd was.

Om dat bos in de toekomst resistenter te maken, koos men voor een variëteit aan boomsoorten: zomereiken, elsbessen, gewone esdoorns, Europese walnotenbomen en zwarte elzen.

Geëngageerde medewerkers
"Ik koos de activiteit omdat ik zelf aandacht heb voor de strijd tegen de klimaatverandering en dus voor projecten om CO2 op te vangen", vertelt Bruno Vanneste (IT), een van de deelnemers. Als grootste bank van het land moeten we het voorbeeld geven", voegt Raphaël Smal (Risk) eraan toe.

Na een briefing die de deelnemers bewust maakte van de aandachtspunten bij de aanplanting wapenden ze zich met spaden en sloegen ze aan het graven. De losse grond en het goede humeur van iedereen vergemakkelijkten het werk, de aanplantingen volgende elkaar in een waanzinnig tempo op. "In iets minder dan een uur tijd staken de teams bijna 700 stekken in de grond", vertelt Dimitri D’Helft, de verantwoordelijke voor de bosprojecten bij Reforest’Action. "Zo’n sterke prestatie hadden we niet verwacht."

Een concrete actie
De deelnemers waren in de wolken over de ervaring. "Het zorgde voor sensibilisering binnen een andere context, we leerden nieuwe dingen en brachten een gezellig moment onder collega’s door", zegt Nathalie Deetens (Risk). "Dankzij de activiteit konden we met eigen ogen zien welke concrete acties de bank onderneemt voor het milieu", bevestigt Vincent Ghesquiere (IT).

Bovendien leende de activiteit zich uitstekend voor de halve dag vrijwilligerswerk die de groep aanbiedt in het kader van het 1MillionHours2Help-programma. Ook jij kunt daarvoor tijd vrijmaken door je in te schrijven voor een van de activiteiten in de #ourjob2-catalogus (wachtwoord: CSR2020).

MEER INFO

Voor meer info over het project: lees het artikel op de website van Reforest’Action (alleen in het Frans).

BNP Paribas Fortis sloot nog andere samenwerkingsovereenkomsten om de klimaatverandering te bestrijden en de biodiversiteit te beschermen. Samen met WeForest verbindt de bank zich ertoe dat ze voor elke medewerker die aan een #ourjob2-activiteit deelneemt, een boom plant in Zambia. En met de steun van de bank kunnen Natuurpunt en Natagora dan weer nieuwe terreinen aankopen om de natuurgebieden in België uit te breiden.

Galerij

Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.