Onze rol

95.000 euro voor de ziekenhuizen en de Voedselbanken dankzij jullie gulheid

Toen BNP Paribas Fortis besliste om de ziekenhuizen en de Voedselbanken te steunen, deed het de dingen niet half: de bank doneerde niet alleen 2,3 miljoen euro, maar zette ook twee interne geldinzamelingen op, die nu zijn afgesloten. Dankzij jullie vrijgevigheid kunnen de medische sector en de hulporganisatie voor de meest behoeftigen rekenen op 95.000 euro extra steun.
De gezondheidscrisis weegt op veel sectoren, ook op de cruciale. Al van bij het begin van de crisis nam BNP Paribas Fortis de centrale rol die het in de economie speelt, ter harte en besloot het die mensen te steunen die er het meest behoefte aan hebben. Daartoe zette de bank speciaal tal van solidariteitsacties op. Zo riep ze haar medewerkers onder meer op om giften te doen via twee interne collectes die BNP Paribas Fortis Foundation organiseerde.

In totaal kon er dankzij jullie buitengewone vrijgevigheid ruim 95.000 euro worden ingezameld: 25.406,60 euro daarvan gaat naar de Voedselbanken en 70.000 euro naar de ziekenhuizen, voor de financiering van personeelsopleiding, onderzoek en logistieke ondersteuning.

De bank maakte 2,3 miljoen euro over
Dat bedrag komt bovenop de verschillende donaties die de bank al deed. Zo verdeelde ze 1.050.000 euro over de zeven universitaire ziekenhuizen van het land, die elk 150.000 euro ontvingen. Met die som kon het Universitair Ziekenhuis Antwerpen met name een zorgrobot aanschaffen, waarmee patiënten onder meer virtueel in contact kunnen komen met hun familieleden. Het universitair ziekenhuis Sint-Lucas in Brussel gaat met het geld een geneesmiddelenautomaat aankopen.

Verder maakte de bank 650.000 euro over aan de Voedselbanken en 250.000 euro aan de Koning Boudewijnstichting, die dat bedrag herverdeelde over organisaties die armoede en dakloosheid bestrijden.

MicroStart ontving dan weer 200.000 euro, als bijdrage voor zijn steunplan voor de micro-ondernemers.

Tot slot schonk de bank nog 150.000 euro aan Close The Gap en zijn DigitalForYouth-project, dat kansarme kinderen van computers voorziet zodat ze hun lessen op afstand kunnen blijven volgen.

Eind maart doneerde BNP Paribas Fortis eveneens 125.000 mondmaskers aan de zorgsector. Voor de bank was dat een manier om de vele mensen te bedanken die dagelijks voor anderen zorgen en levens redden.

#SamenSterk
Overal in de bank nemen de solidariteitsinitiatieven hand over hand toe sinds het begin van de crisis. De #ourjob2-catalogus (wachtwoord: CSR2020) werd uitgebreid met meer dan 20 nieuwe activiteiten om de kwetsbaarste mensen te helpen. Dé gelegenheid om de halve dag vrijwilligerswerk te benutten waarop je (via My HR) recht hebt in het kader van het 1MillionHours2Help-programma! Je kunt mondmaskers maken, jongeren met leerproblemen begeleiden of kinderen die door een rechter in een inrichting geplaatst zijn wat afleiding bezorgen.
Vergeet niet dat 2.000 deelnemers aan 1MH2H een van de doelstellingen voor 2020 van het Sustainability-compartiment is.
Contact

Commentaar

    Geef jouw commentaar

    Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.