Onze wereld

Coronavirus – Update van 28 juli

Gezien de stijging van het aantal besmettingen en de specifieke maatregelen die in de provincie Antwerpen genomen zijn, past de bank de huidige manier van werken voor die provincie aan vanaf woensdag 29 juli.
Centrale gebouwen (HQ & RHQ)
•    Medewerkers die in de provincie Antwerpen werken en een functie hebben waarin telewerken mogelijk is, doen vanaf 29/07 aan telewerken en komen dus niet meer naar kantoor.
•    Medewerkers die in die provincie wonen, maar erbuiten werken en een functie hebben waarin telewerken mogelijk is, doen vanaf 29/07 aan telewerken en komen dus niet meer naar kantoor.
•    Medewerkers die een functie hebben waarin telewerken niet mogelijk is, komen naar kantoor en volgen de maatregelen die op dit ogenblik al van kracht zijn.

Kantoren, EBC en commerciële Centres
De kantoren, het EBC en de commerciële Centres in de provincie Antwerpen (Private Banking & Wealth Management Centres, de Ondernemersbank en Business Centres) blijven werken zoals vandaag en contacteren klanten bij voorkeur op afstand.

Attesten
Medewerkers die zich in het kader van hun functie in of naar de provincie Antwerpen moeten verplaatsen, vinden op HRDA een attest dat ze dienen in te vullen. Daarmee kunnen ze hun professionele verplaatsingen verantwoorden bij een eventuele politiecontrole.

De bank raadt aan om altijd een papieren kopie van het attest bij zich te dragen. Wie zich niet in een gebouw van de bank bevindt, kan het attest via zijn corporate laptop downloaden en het, bij wijze van uitzondering, naar zijn privé-e-mailadres sturen om het te printen.

Voor de overige Belgische provincies blijven de huidige regels van toepassing zoals ze in eerdere communicaties en op Echonet verschenen zijn.

Contacten met collega’s buiten de gebouwen van de bank

De bank vraagt met aandrang dat alle medewerkers de verstrengde richtlijnen van de overheid inzake sociale bubbels strikt naleven om de verspreiding van het virus onder de medewerkers te vermijden. Vandaar het dringende verzoek aan alle medewerkers om buiten de werkuren het contact met collega’s (lunchpauzes, restaurantbezoek na het werk, enz.) te vermijden.

Onder alle omstandigheden blijft het een verplichting om de regels inzake hygiëne, social distancing en het dragen van mondmaskers te respecteren.


Het Business Crisis Committee blijft de richtlijnen van de federale overheid toepassen, en vult ze aan met maatregelen die de provincies afkondigen.

Meer info
Bekijk regelmatig de Echonet Mobile-corner rond het coronavirus, Dixit Today en HR Direct Access voor meer informatie. Vergeet ook niet dat de regels voor het nemen van vakantie van toepassing blijven, en zeker de wettelijke verplichting om minstens een periode van twee volle weken verlof (‘block leave’) te nemen zonder op de servers van de bank aan te loggen. Ben je met verlof dan kun je die regel blijven respecteren door Echonet Mobile te bekijken op je smartphone.

 

Contact