Onze rol

Filantropie recht uit het hart

BNP Paribas Fortis schenkt zeven Belgische universitaire ziekenhuizen elk 150.000 euro. Daar komen nog de individuele giften van de medewerkers van de bank bij. "Die uitzonderlijk gulle gift zal de werkomstandigheden van ons personeel en dus de kwaliteit van de zorgverlening aan onze patiënten, aanzienlijk verbeteren", bevestigt Tessa Schmidburg, secretaris-generaal van de Brusselse Foundation Sint-Lucas. Lees hieronder hoe.

#ResourceNotFound: Labels, Show description#

Een 'Pegasus', een toestel van onschatbare waarde dat twee ziekenhuisafdelingen op een geautomatiseerde manier van de nodige geneesmiddelen voorziet.

We hadden de bank niet eens om hulp gevraagd; ze nam spontaan contact met ons opTessa Schmidburg
secretaris-generaal van de la Fondation Saint-Luc

In de voorbije drie jaar startte de apotheek van het universitair ziekenhuis Sint-Lucas in Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel) intern met een systeem van geneesmiddelenautomaten. Dankzij die ‘Pegasus’-toestellen verloopt niet alleen de bereiding en de aflevering van de medicijnen veiliger, maar is  het traject dat ze afleggen ook betere traceerbaar en zijn ze sneller beschikbaar aan het bed van de patiënt.

Noodzakelijker dan ooit …
"In deze ongeziene crisis zijn die automaten nog crucialer dan vroeger. Ze beperken namelijk het handmatige beheer van onze geneesmiddelenvoorraden en zorgen ervoor dat onze zorgverleners, die op dit ogenblik onder zeer zware druk staan, veel tijd winnen en beter kunnen presteren", legt Tessa uit. "De automaten ontlasten hen van een aantal tijdrovende administratieve taken, zodat ze zich volledig kunnen toeleggen op hun patiënten."

Op dit ogenblik zijn zes van de achtentwintig zorgafdelingen van het universitair ziekenhuis Sint-Lucas ermee uitgerust. "We hebben die zes afdelingen ingeschakeld voor de verzorging van de Covid-19-patiënten: de Pegasustoestellen hebben ons geholpen om ons snel aan te passen aan de sterke toename van het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus, en om de zieken zo snel mogelijk de nodige medicijnen te kunnen geven", verduidelijkt Tessa.

… maar nog altijd zeer duur
In een ideale wereld zou het academisch ziekenhuis van de hoofdstad al zijn afdelingen met dergelijke geavanceerde toestellen uitgerust willen zien.  Maar die zijn duur: ze kosten ruim 150.000 euro per stuk.

En laat dat nu net overeenkomen met het bedrag dat BNP Paribas Fortis minimaal schenkt en dat nog zal stijgen dankzij de gulheid van de medewerkers van de bank (zie onderaan in dit artikel). "De enorme gift van jullie bank gaat inderdaad naar de aankoop van nog een Pegagusautomaat, waarmee onze zorgverleners nog twee afdelingen op een geautomatiseerde manier van de nodige geneesmiddelen zullen kunnen voorzien", bevestigt de secretaris-generaal van de Foundation Sint-Lucas.

'De proactieve hulp van de bank overtrof onze verwachtingen'
Het universitair ziekenhuis Saint-Luc is erg opgetogen over de financiële steun van de bank.

"Vooral omdat we BNP Paribas Fortis niet eens om hulp hadden gevraagd. Het management van de bank nam spontaan contact met ons op. Echt ongelooflijk", merkt Tessa Schmidburg enthousiast op. "Op 20 maart hadden we, samen met andere universitaire ziekenhuizen in België, het grootschalig communicatieplan 'Clap and Act' gelanceerd om geld in te zamelen naar aanleiding van de coronacrisis. Het management van de bank begreep de dringende nood en besloot spontaan om ons te steunen. De omvang van die steun overtrof al onze verwachtingen. We hebben via het 'Clap and Act'-platform al bijna 2 miljoen euro ingezameld en BNP Paribas Fortis is een van de gulste gevers. Volgens mij gaat dit verder dan louter bedrijfsmecenaat of bedrijfsfilantropie en komt het recht uit het hart."

Wil jij ook de ziekenhuizen steunen?
Doe een gift (fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro) via het 'BNP Paribas Fortis Foundation – Solidarity Covid-19'-fonds van de Koning Boudewijnstichting. Stort een bedrag naar keuze op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404, met als gestructureerde mededeling ***019/0830/00259***.


Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.