Mijn Job

Lockdown op de Warandebergwerf

Ondanks de coronacrisis ligt de Warandebergwerf niet stil. De operationele taken zijn dan wel gereorganiseerd, de beveiliging, de schoonmaak en het onderhoud van het pand gaan gewoon door – uiteraard met naleving van de meest strikte veiligheidsnormen. Een stand van zaken met Fabian Christophe, preventieadviseur bij Eiffage.

Van bij de start stond veiligheid centraal bij al onze beslissingen en waren de verwachtingen hoog. Fabian Christophe
Preventieadviseur bij Eiffage

Zoals zoveel economische sectoren dwong de coronacrisis ook de bouw om een aantal van zijn activiteiten op pauze te zetten. Voor de Warandebergwerf betekende dat zes weken volledige stopzetting van de werkzaamheden.

Alles weer bedrijfsklaar maken
Het team dat het project leidt, bleef niet bij de pakken zitten. Het startte meteen een methodologie op voor de heropstart, om de impact van het stilliggen op het verloop van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden. "We wilden alles snel weer bedrijfsklaar hebben, maar gingen wel na wat we nog konden doen en hoe we dat konden doen", legt Fabian uit. "We moesten onze hele manier van werken herbekijken en al onze onderaannemers weer inschakelen."

Eerste stap: de pauze benutten om orde te scheppen op de werf. "Eerst voerden we een reeks werkzaamheden uit om de bouwplaats tijdens de lockdown volledig te beveiligen", vertelt Fabian Christophe. "Vervolgens maakten we van de gelegenheid gebruik om de werf in orde te brengen en het materiaal dat we niet meer gebruiken, weg te halen."

Vervolgens moesten we uitzoeken welke activiteiten we konden heropstarten, en op welke manier. De anderhalvemeterregel was bijzonder moeilijk toe te passen en belette ons bepaalde taken na de heropstart uit te voeren. "Zo konden we in een eerste fase onmogelijk herbeginnen ramen te plaatsen", zucht Fabian. "Die zijn minder dan anderhalve meter breed en er zijn twee arbeiders nodig om ze te plaatsen. Zelfde verhaal voor het systeem om de ruiten schoon te maken en om kabels met grote diameter aan te leggen."

Geleidelijke heropstart
De werken zijn dus eind april hervat, maar wel geleidelijk. "De dag na de heropstart waren, in vergelijking met normale tijden, minder dan een kwart van de arbeiders op de werf", weet Fabian. "Hun aantal neemt beetje bij beetje toe en op dit ogenblik zijn er bijna de helft van de mensen aan het werk die we voor deze fase voorzien hadden."

"Sinds we herbegonnen zijn, hebben we uiteraard de werforganisatie aangepast, maar ook de pauzes, want we moeten de contacten beperken. De middagpauze is nu bijvoorbeeld gespreid over vijf periodes tussen 11 en 13 uur. We volgen de situatie op de voet, en sturen bij volgens de beslissingen van de regering."

Veiligheid vóór alles
Het Warandebergteam heeft de gezondheidscrisis niet afgewacht om toe te zien op de veiligheid van het project. "Door onze centrale ligging in hartje Brussel en de omvang van de werkzaamheden, staan wij model voor veel bouwwerven. Van bij de start was veiligheid een centraal gegeven en waren de verwachtingen hoog", brengt Fabian in herinnering.

En aangezien veiligheid heel nauw verweven is met het duurzame karakter van het project, beïnvloedden die beslissingen tot zelfs de keuze van de gebruikte materialen. "We gaven bijvoorbeeld veelal de voorkeur aan metalen relingen, boven houten, omdat ze hergebruikt kunnen worden voor een later project. Wat de verlichting van de werf en de bureaus betreft, opteerden we dan weer voor een ledsysteem met bewegingssensoren. Een echt pluspunt voor de veiligheid, maar ook op het vlak van energiebesparing."

“Dat is slechts een greep uit de elementen die ons moeten helpen om een BREEAM-certificaat in de wacht te slepen, wat een van de doelstellingen van het projectteam is.”

Een terugblik op drie jaar bouwen
De impact van de coronacrisis op de werf valt nu nog niet te becijferen, maar de teams zijn op dit eigenste moment de volgende fasen aan het optimaliseren.

Hoe het ook zij, de Warandebergwerf ziet er na meer dan drie jaar bouwen heel anders uit. Herbeleef met de video hieronder drie jaar bouwen in één minuut tijd.
Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.