Onze rol

Zakt jouw woning in waarde of is ze voldoende energie-efficiënt?

Hoe kunnen banken de noodzakelijke transitie naar energie-efficiënt (ver)bouwen versnellen? Dat was het thema van een studiedag ‘Build & Renovate 4 Climate’ in het Auditorium van de bank (Kanselarij – Brussel) op maandag 25 november. Dixit Today vroeg meer uitleg aan Elisabeth Minjauw (Epic owner Lending – RPB).

Het milieu is voor velen een luxeprobleem: er moet iets gebeuren maar niet ten koste van de eigen portemonnee. Elisabeth Minjauw
Epic owneer Lending-RPB

Elisabeth Minjauw zorgt ervoor dat alle nieuwe wettelijke vereisten in verband met woonkredieten geïmplementeerd worden in de processen, contracten en systemen van de bank. Daarnaast vertegenwoordigt ze BNP Paribas Fortis ook in verschillende kredietinstanties, is ze voorzitter van de ‘Energy Efficient Mortgage Task Force’ in België bij de Beroepsvereniging van het Krediet (onderdeel van Febelfin, red.), en wordt ze van 2020 tot 2023 voorzitter van de European Mortgage Federation. In dat kader is ze sterk betrokken bij het ‘Energy Efficient Mortgages Initiative’ (EEMI), een initiatief dat Europese banken samenbrengt om onder meer de definitie van energie-efficiënte woonkredieten te bepalen.

Elisabeth, wat houdt het initiatief waaraan je meewerkt juist in?
“Een tweetal jaar geleden richtte de European Mortgage Federation een werkgroep op om meer bewustwording te creëren rond energie-efficiënte woonkredieten. Samen met de andere stakeholders zoals de verschillende overheden, de vastgoedsector, de energieleveranciers,… startten we een project om te definiëren wat een energie-efficiënt woonkrediet is. We bekijken ook wat de banksector concreet kan doen en op welke manier de banken mee kunnen helpen om de overschakeling naar energie-efficiënt (ver)ouwen te stimuleren.”

Energie-efficiënte woonkredieten, wat betekent dat precies?
“Het gaat om kredieten die bedoeld zijn voor de financiering van de aankoop, de bouw of de renovatie van zowel residentiële een- en meergezinswoningen als commerciële gebouwen. Voor nieuwbouw moeten de energieprestaties minstens voldoen aan de normen van de huidige EU-wetgeving; voor verbouwingswerken moeten de energieprestaties verbeteren met minstens 30%. Onder meer zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en zeker een goede isolatie dragen ertoe bij dat een woning een gunstiger energieprestatiecertificaat (EPC) krijgt.”

Hoe kunnen de banken een rol spelen en energie-efficiëntie stimuleren?
“Slecht geïsoleerde woningen zijn verantwoordelijk voor aanzienlijke hoeveelheden CO2-uitstoot. De impact op het milieu is dus groot. Door je woning bijvoorbeeld goed te isoleren, kun je die uitstoot beperken. Als bank is het onze taak om daar de aandacht van de klanten op te vestigen en hen de juiste adviezen te geven wanneer ze een woning willen aankopen of bouwen. De eisen voor een goed EPC worden almaar strenger en dat zorgt vaak voor bijkomende kosten. Bovendien zullen de maatregelen in de toekomst een steeds grotere impact hebben op de marktwaarde van een onroerend goed. We mogen dus niet wachten tot het te laat is maar moeten nu al de risico’s inschatten die er zitten aan te komen.”

“In het Verenigd Koninkrijk sloten de banken al partnerships met energieleveranciers. In België zijn er grote verschillen tussen de regio’s. Daarom focussen we eerst en vooral op het creëren van betrokkenheid, zowel intern in de bank als naar onze klanten toe, maar zeker ook naar de diverse overheden. Op termijn zouden we eventueel kunnen evolueren naar ‘conditionele pricing’, of met andere woorden: je zou een gunstigere rentevoet kunnen krijgen voor een krediet als de woning  energie-efficiënt is.”

Voor het zo ver is, zijn er allicht nog wat kloven te overbruggen?
“Inderdaad. Onder meer de toegang tot de EPC-databank is momenteel nog een probleem. We moeten met de regionale overheden bekijken op welke manier de bank de energiegegevens zelf kan raadplegen. Verder moeten we onze klanten uitleggen wat het EPC juist betekent en dat de waarde van een woning op termijn zal zakken als de energiescore te laag is. Om daaraan te verhelpen, zullen vele gezinnen maatregelen moeten nemen en genoodzaakt zijn te investeren in energiebesparende aanpassingen zoals dakisolatie, zonnepanelen, enz. Er is echter nog werk aan de winkel want een recente enquête toont aan dat de meeste Belgen wel klimaatbewust zijn, maar dat het milieu voor velen een luxeprobleem is: er moet iets gebeuren maar niet ten koste van de eigen portemonnee.”


Meer info
De BVK is een erkend gesprekspartner van de politieke en toezichthoudende overheden, van de andere beroepsverenigingen en -federaties uit de financiële sector, van de consumentenorganisaties en van de media. Naast de verdediging van de belangen van de beroepssector van het krediet aan particulieren, heeft de BVK eveneens een belangrijke informatieve en vormende functie ten aanzien van haar leden.
 
In het Auditorium van de bank (Kanselarij – Brussel) vond op maandag 25 november een studiedag ‘Build & Renovate 4 Climate’ plaats met als thema ‘Hoe banken de noodzakelijke transitie naar energie-efficiënt (ver)bouwen kunnen versnellen’. Het ExCo schaart zich volledig achter het thema en stelde daarom de gebouwen van de bank ter beschikking.

Contact