Onze wereld

Coronavirus – Update van 3 juli

Wat na 28 augustus? Hier zijn de nieuwe regels voor de indeling van de teams, voor de vervoersmiddelen, voor het leven in de gebouwen en voor de opleidingen, aangevuld met een update van de instructies voor professionele verplaatsingen.
De vakantieperiode is aangebroken, en velen onder jullie knijpen er wellicht een paar dagen tussenuit om van wat welverdiende rust te genieten. Tot 28 augustus blijven de huidige regels van kracht binnen de bank. Het is nog te vroeg om met zekerheid te kunnen stellen volgens welke modaliteiten we zullen werken vanaf september. Alles hangt af van de evolutie van de epidemie en de beslissingen van de overheid. De bank heeft echter een scenario klaar voor een versoepeling van de huidige regels voor het geval de epidemie blijft afnemen zoals in de voorbije weken. We willen jullie de grote lijnen van dat scenario in alle transparantie meegeven. De regels zullen uiteraard opnieuw geëvalueerd worden in functie van de evolutie van de situatie. Aan het eind van de zomervakantie informeren we jullie over alle details, en bevestigen we de datum waarop het scenario van kracht wordt (ten vroegste op 31 augustus).

Rotatie van de teams
Volgens het nieuwe scenario zullen de (R)HQ-medewerkers beurtelings 3 dagen en dan weer 2 dagen per week telewerken. Concreet zal de huidige rotatie van de ploegen wijzigen. Ze zullen niet langer in drie, maar wel in twee teams worden verdeeld. Een eerste helft (Team A) zal naar kantoor komen van donderdag 3 tot woensdag 9 september. Tijdens die periode zal de andere helft (Team B) telewerken. Van donderdag 10 tot woensdag 16 september zal Team B naar kantoor komen, terwijl Team A zal telewerken en zo verder tot ten minste het einde van 2020. Mocht dat nodig zijn, kan de samenstelling van teams A en B op elk moment gewijzigd worden, zolang het quotum van 50% wordt gerespecteerd.

Die nieuwe manier van werken biedt elke medewerker de mogelijkheid om elke week aanwezig te zijn op kantoor. Zoals nu al het geval is, komen de people managers enkele dagen per week naar kantoor, maar ze kunnen die dagen zelf kiezen om zo veel mogelijk van hun medewerkers te zien. Ze worden verzocht de opsplitsing van hun ploeg in twee teams nu al voor te bereiden.

Het beoogde scenario voorziet erin dat de medewerkers en de experts van de Private Banking & Wealth Management Centres, van De Ondernemersbank en van de Business Centres telkens twee dagen per week zullen telewerken. De indeling van de kantoorruimten die zij bezetten, maakt het immers mogelijk om de ‘social distancing’-regels op die manier te respecteren. De managers moeten er echter elke dag op toezien dat de maximale bezettingsgraad voor de gebruikte lokalen niet overschreden wordt.

Vervoersmiddelen
Elke medewerker zal opnieuw gebruik moeten maken van het vervoersmiddel dat hij voor de Covid-19-crisis gebruikte om zich naar zijn werkplek te begeven. Sinds maart kregen bepaalde medewerkers die normaal gezien gebruikmaken van het openbaar vervoer, tijdelijk toegang tot de parkings. Zodra het nieuwe scenario van kracht wordt, wordt de toegang tot de parkings teruggeschroefd zoals voor de crisis.

Het leven in de gebouwen
De huidige regels inzake social distancing, hygiëne, circulatie en mondmaskers blijven onverminderd van kracht. Om plaats te bieden aan meer mensen zal Housing & Sourcing Services (het vroegere Facility) de stickering deels aanpassen op de werkplaatsen, in de vergaderruimten, de liften en de traphallen. Online tools blijven de voorkeur wegdragen, maar verplaatsingen tussen de gebouwen en bezoekers ontvangen kan weer, op voorwaarde dat je de regels inzake social distancing, hygiëne, circulatie en mondmaskers respecteert.

De bedrijfsrestaurants zullen weer warme maaltijden op het menu hebben, en je zult er weer ter plaatse kunnen aanschuiven.

Opleidingen
Zoals eerder aangekondigd, zijn er tot 28 augustus geen opleidingen met fysieke aanwezigheid. Het gebruik van video voor opleidingen is toegestaan.
In het scenario vanaf 31 augustus blijven online opleidingen de voorkeur genieten, maar de opleidingen binnen de bank, met fysieke aanwezigheid, zullen stilaan hernemen. Er zullen wel voorzorgsmaatregelen gelden:
-    Net als in de kantoorruimten dient de social distancing (1,5 m) gerespecteerd te blijven.
-    Indien die anderhalve meter bij verplaatsingen niet te handhaven is, zal een mondmasker verplicht zijn.
-    De deelnemers dienen hun tafel en stoel te ontsmetten, zowel bij aankomst als bij vertrek.
-    De capaciteit van de opleidingslokalen wordt herberekend om 5 m² per persoon te voorzien.

Deelname aan een externe opleiding moet goedkeuring van het management krijgen, behalve indien het om een verplichte opleiding gaat. De deelnemers dienen de gebruikelijke regels rond social distancing en hygiëne te volgen, en een mondmasker te dragen daar waar een afstand van anderhalve meter niet gerespecteerd kan worden. Bovendien moeten ze zich ook houden aan de regels van de organisator.

Binnenkort worden er meer details aangekondigd over evenementen, teambuildings en drinks.

Zakenreizen
Sinds 15 juni zijn een aantal grenzen weer open. Toch blijft het gebruik van digitale middelen de voorkeur genieten voor contacten met andere entiteiten, zowel in België als daarbuiten.

Indien nodig zijn zakenreizen binnen België toegestaan. Ook binnen de Europese Unie en de Schengen-zone kunnen ze doorgaan, mits akkoord van je ExCo-lid en het management van de afdeling waar je op bezoek gaat, en voor zover je de regels respecteert die van kracht zijn binnen die entiteit, zowel als die van toepassing op het openbaar vervoer, en eventueel in de hotels. Voor reizen naar het buitenland dien je bovendien de plaatselijke regels in acht te nemen, de quarantainemaatregelen van de lokale overheid, en je moet een reiskit meenemen met reservemaskers, een flacon met handgel, een thermometer en een handleiding. Meer info over hoe je die kit kunt krijgen, verschijnt binnenkort op Echonet mobile.

Reizen buiten de Europese Unie en de Schengen-zone blijven voorlopig verboden.

Collega’s uit andere entiteiten van de Groep in België, uit de Europese Unie of de Schengen-zone ontvangen, is eveneens toegestaan mits het akkoord van het management van de betrokken BNP Paribas Fortis-afdeling. Die bezoekers moeten de regels die binnen de gebouwen van de bank gelden, eerbiedigen (social distancing, hygiëne, enz.). Indien ze uit het buitenland komen, dan moeten ze de quarantainemaatregelen van de overheid opvolgen.

Contact