Collega's

'Alleen praten helpt om onaanvaardbaar gedrag te doorbreken’

Respect is een van de fundamentele waarden van BNP Paribas Fortis. Zoals Chief HR Officer Sandra Wilikens al eerder zei, zet de bank daarom vol in op nultolerantie voor onaanvaardbaar gedrag. Ben jij slachtoffer of getuige van dergelijk wangedrag? Dan moedigt de bank je aan om erover te praten.

Velen kunnen een voorbeeld nemen aan de voorzieningen die BNP Paribas Fortis getroffen heeftBruno Humbeeck
Psychopedagoog, auteur en specialist pestgedrag

'Zwijgen brengt de gezondheid ernstige schade toe.'

Dat is het motto van de interne respectcampagne, die HR op 2 december herlanceerde. De bank wil een serene werkomgeving creëren, waarin iedereen zich kan uiten en er geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag. Ze heeft daarvoor al heel wat hulpmiddelen ontwikkeld, die ze ook geregeld aanvult. Voorbeelden daarvan zijn een opleidingstraject voor medewerkers en people managers, video’s en infofiches. Ze moeten vooral helpen om ontoelaatbare of ongemakkelijke situaties te voorkomen of er efficiënt op te reageren, als slachtoffer maar ook als getuige. Alle info over het onderwerp is samengebracht in de Echonetcorner over psychosociaal welzijn. Daar vind je ook de contactgegevens van de vertrouwenspersonen en de preventieadviseurs psychosociale aspecten.

Pesten komt overal voor
"Ik ken de voorzieningen die BNP Paribas Fortis getroffen heeft goed. Ze zijn volgens mij zelfs een voorbeeld dat navolging verdient in alle organisaties van het land." Aan het woord is professor Bruno Humbeeck, onderzoeksdirecteur aan de universiteit van Bergen, psychopedagoog en auteur van tal van boeken over onaanvaardbaar gedrag. "Het grote probleem bij pesten, is vaak de grijze zone. Zaken die niet echt illegaal zijn, maar toch dramatische gevolgen kunnen hebben voor iemands welzijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan om spot, sarcasme of ironie. Indien die herhaaldelijk en over een lange periode terugkeren, kunnen ze tot burn-out of depressie leiden."

De expert is formeel: pesten gebeurt overal. "Een van de grootste verdiensten van BNP Paribas Fortis is dat het beseft dat dergelijk onaanvaardbare gedrag in alle bedrijven voorkomt - en dat ook altijd zal blijven doen. De arbeidswereld is, met zijn hiërarchische verhoudingen, de druk om resultaten te boeken en de inkrimping van het personeelsbestand die daarmee gepaard gaat, een van de belangrijkste broeihaarden. In een bedrijf zullen er altijd machtsverhoudingen zijn, en dus mechanismen van dominantie en onaanvaardbaar gedrag. Het is een erfenis van onze dierlijke voorouders. Je kunt op twee manieren met die vaststelling omgaan: oogkleppen opzetten en doen alsof het bij jou niet gebeurt, zoals nog steeds al te veel bedrijven doen, of aanvaarden dat het bestaat en er alles aan doen om de impact te beperken."

Durven praten, in een klimaat van vertrouwen
Volgens Bruno Humbeeck zit BNP Paribas Fortis dus in de tweede categorie. "De respectcampagne is geen intentieverklaring. Ze is onderbouwd met een heleboel tools en een ondersteunende structuur om eventuele problemen door grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Met onder meer vertrouwenspersonen en preventieadviseurs psychosociale aspecten  spant de bank zich in om een vertrouwensklimaat te scheppen, waarin iedereen weet dat hij mag spreken, uitdrukken wat hij ervaart, zonder bang te moeten zijn om veroordeeld te worden."

Toch is het, als je slachtoffer of getuige van grensoverschrijdend gedrag bent, niet altijd gemakkelijk dat te durven melden. "Omdat je bang bent voor de gevolgen, bang dat je de situatie nog erger zult maken. Ook dat is menselijk. Maar hoe langer je zwijgt, hoe geïsoleerder je raakt. En je belandt in een vicieuze cirkel. Alleen praten helpt om ongewenst gedrag te doorbreken."

De rol van de people managers
In die context spelen de people managers uiteraard een cruciale rol. "Een goede teamverantwoordelijke luistert naar zijn medewerkers. Zijn of haar deur staat altijd open, zodat de teamleden kunnen vertellen wat ze voelen", weet de schrijver van 'Pour en finir avec le harcèlement' (enkel in FR, titel in vertaling: ‘Een eind maken aan pestgedrag’, red.) "Of ze nu verdrietig, boos of gekwetst zijn om wat een collega tegen hen gezegd heeft, ze moeten die emotie kwijt kunnen – emoties moet je kunnen uiten, er valt niet tegen in te gaan. Het is dan aan de manager om eventueel soepel bij te sturen, als hij dat nodig vindt."

Conclusie van Bruno Humbeeck: "In een bedrijf in verandering, waar soms onzekerheid heerst, is een klimaat van 'humanitude' een absolute noodzaak. Volgens mij doet BNP Paribas Fortis dat zeer goed".


Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.