Onze rol

De groep biedt een miljoen uur vrijwilligerswerk aan. Ook in België?

Vanaf 2020 krijgt elke medewerker de kans om tijdens zijn werkuren een halve dag als vrijwilliger aan de slag te gaan voor een vzw. In totaal zal de groep zo wereldwijd een miljoen uur aanbieden. Een ambitieuze doelstelling waaraan ook België meewerkt, via het #ourjob2-programma, een pionier op dat gebied. Sandra Wilikens, Chief HR Officer, legt uit.

Een miljoen uur in dienst van de samenleving: iets om trots op te zijn Sandra Wilikens
Chief HR Officer

Waarom lanceert de groep deze actie?
Als vooraanstaande financiële instelling wil BNP Paribas de maatschappij positief beïnvloeden. Met het initiatief '1MillionHours2Help' (1MH2H) wil de groep elke medewerker de kans geven zijn tijd, intellect en energie ter beschikking te stellen van vzw’s die zich inzetten voor een meer inclusievere en milieuvriendelijke wereld. Het initiatief past in een solidariteitsbeleid dat perfect aansluit bij de High 5 for 2025-strategie  van de bank, maar ook bij het #ourjob2-programma dat we al in 2017 lanceerden. Concreet zal BNP Paribas Fortis per medewerker een halve dag vrijwilligerswerk per jaar financieren en zo bijdragen aan de doelstelling van de groep.

Hoe zal een en ander praktisch verlopen?
We willen het zo eenvoudig mogelijk houden: gewoon naar de module 'My Absences' gaan en voor de betrokken halve dag '1MillionHours2Help' selecteren. Het gaat dus om een nieuw aanwezigheidstype, naast 'opdracht' en 'telewerk'. Verder moet je in het commentaarveld de naam van de vzw vermelden of van de activiteit die je uit de #ourjob2-catalogus gekozen hebt. Daar zullen de acties die in aanmerking komen voor 1MH2H duidelijk aangegeven zijn. Je kunt ook vrijwilligerswerk doen voor een vzw die je na aan het hart ligt. Ook de uren die je voor de microkredietorganisatie microStart  of in het kader van het bedrijfsnetwerk Be.Face  presteert, vallen perfect onder de actie.

Met #ourjob2 kun je je al tijdens de werkuren engageren. Wat verandert er eigenlijk?
#ourjob2 is inderdaad een pionier op dat vlak. En met het akkoord van je directe chef blijft het mogelijk om je in onze bank meer dan een halve dag per jaar in te zetten voor een goed doel. Maar met dit nieuwe initiatief zendt de groep een sterk signaal uit, ook aan de meest weigerachtige people managers: onze tijd, talenten en competenties inzetten in dienst van vzw’s, maakt deel uit van onze job.  

Kunnen de medewerkers ook in teamverband van dit initiatief gebruikmaken?

Absoluut. We blijven Solidarity Team Buildings aanmoedigen binnen de bank. Het is een uitstekende manier om de banden in een team te versterken. We nodigen de managers uit om veeleer deze oplossing te overwegen dan een traditionele teambuilding. Het CSR-team staat ter beschikking om hen te helpen bij het organiseren van een event op maat.

Zijn de ExCo-leden ook van plan om op het aanbod in te gaan?  

Uiteraard is het onze bedoeling om aan 1MH2H deel te nemen. We denken nog na over de beste formule. In het ExCo zijn we ervan overtuigd dat dit een relevant en belangrijk project is. We zijn trots dat we er aan deelnemen.

Wat zou je zeggen tegen een medewerker die nog niet overtuigd is?
Ik vind dit persoonlijk een fantastisch initiatief. We hopen echt dat de medewerkers enthousiast zullen zijn en de kans zullen aangrijpen. We vragen iedereen om er rondom zich of in de sociale media over te praten. Wat we hier samen willen bereiken, is werkelijk iets om trots op te zijn.  

Lees ook hoe de Groep BNP Paribas de actie '1MillionHours2Help' aankondigt.


Contact

Commentaar

    Geef jouw commentaar

    Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.