Onze wereld

Coronavirus - update 20 mei

Verduidelijkingen en nieuwe regels voor de komende weken

Op 12 mei werden de modaliteiten voor een geleidelijke afbouw van de lockdown op Echonet Mobile bekendgemaakt. Na die communicatie is de beschikbare informatie in de coronacorner op Echonet Mobile bijgewerkt. Je vindt er nu met name alle veiligheidsregels die je moet naleven, een bijgewerkte versie van de FAQ, waarvan de Engelse versie volgende week verschijnt, en geactualiseerde informatie over de tracingprocedure van de overheid. Neem geregeld een kijkje in de Take Care!-rubriek. Daar staan antwoorden en adviezen om beter met deze buitengewone periode te kunnen omgaan en de medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden. Er komen geregeld nieuwe tips bij.

Volg de regels vanaf nu
Alle regels die op 12 mei meegedeeld werden, zijn nu al van kracht voor iedereen die zich in de gebouwen van de bank bevindt. Volg vanaf nu met name de regels inzake social distancing, hygiëne, het dragen van mondmaskers en het gebruik van de bureauruimten en vergaderzalen. Voor de capaciteit van de vergaderzalen moet je je altijd houden aan het maximale aantal personen dat met stickers is aangegeven. De mensen van Facility hebben namelijk voor elke zaal op basis van de oppervlakte de maximumcapaciteit berekend om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Het ter plaatse aangegeven aantal personen primeert dus op de algemene regel van 50%-1.

Afwezigheden
Bovenop de vroeger al gecommuniceerde instructies, vragen we mensen met een kwetsbare gezondheid die willen blijven telewerken, om een doktersattest in te dienen. Als het tracingcentrum van de overheid je vraagt om thuis te blijven, hoef je daarentegen geen attest voor te leggen. Gedetailleerde instructies over de juiste procedure en de invoering van die afwezigheden zullen binnenkort beschikbaar zijn in HR Direct Access.

Meer weten?

Contact