Onze rol

Venture Philanthropy Fund: de twee projecten die het hart van de klanten stalen

Van 9 december 2019 tot 31 januari 2020 konden klanten die in een SRI-fonds belegd hebben en de medewerkers Private Banking en Wealth Management kiezen welk van de projecten die in 2019 steun van het Venture Philanthropy Fund kregen, hen het nauwst aan het hart ligt. Dit zijn de resultaten.
En de winnaars zijn … Habbekrats en Alzheimer Belgique. Die vzw’s sleepten met 3.621 stuks een recordaantal stemmen in de wacht. Net als de overige 24 organisaties die in 2019 steun kregen, konden ook zij al rekenen op financiële hulp – tot 80.000 euro - per organisatie. De twee laureaten krijgen bovendien respectievelijk 3.000 en 4.000 euro extra en komen meer in de aandacht.

Wie zijn die winnende vzw’s?
De vzw Alzheimer Belgique werd meer dan 30 jaar geleden opgericht door families en anderen die met de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen te maken kregen. De vereniging promoot en geeft begeleiding aan alzheimerpatiënten en hun mantelzorgers, zodat ze tijdens het hele verloop van hun ziekte thuis kunnen wonen met een goede levenskwaliteit. De vzw bevordert hun maatschappelijke integratie.


Vzw Habbekrats wil jongeren van 8 tot 18 jaar die het moeilijk hebben, betere integratiekansen bieden. Ze ijvert ervoor die kinderen een volwaardige plaats in de maatschappij te bezorgen en werkt daartoe rond drie hefbomen: mensen ontmoeten, op ontdekking gaan, en banden smeden.


MEER WETEN

Tien jaar geleden richtte de Koning Boudewijnstichting het Venture Philanthropy Fund op. BNP Paribas Fortis steunt dat fonds al vijf jaar en stort elk jaar nagenoeg 1,5 miljoen euro aan beheersvergoedingen uit het belangrijkste SRI-fonds van zijn private bank, door aan de Koning Boudewijnstichting.
Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.