Onze rol

Hoe microStart zijn klanten de crisis gaat helpen doormaken

De micro-ondernemers die microStart steunt zijn bijzonder kwetsbaar in deze crisistijden en hebben vaak weinig toegang tot overheidssteun. Daarom zette de grootste microkredietinstelling van België een ambitieus plan op, om haar klanten de crisis te helpen doorstaan. Ze kan daarbij rekenen op een gift van 200.000 euro van BNP Paribas Fortis, hoofdaandeelhouder van microStart.
De lockdown maakt het doelpubliek van microStart bijzonder kwetsbaar. De klanten van de microkredietinstelling hebben meer dan ooit een duwtje in de rug nodig om die moeilijkheden te overwinnen. Met de 200.000 euro die BNP Paribas Fortis schenkt, kan er, ter aanvulling van de microkredieten, een systeem van 'ereleningen' worden opgezet: renteloze kredieten waarvoor de klant geen enkele waarborg moet geven.

"We namen van tevoren al maatregelen", legt Emmanuel Legras, CEO van microStart uit. "We hebben niet gewacht tot micro-ondernemers in moeilijkheden een beroep op ons doen. Sommigen hebben hun activiteit nog maar net opgestart en dreigen eenvoudigweg alles stop te zetten, of dreigen met ons pas contact op te nemen wanneer het te laat zal zijn. Daarom nemen we elke maand opnieuw contact met alle klanten in onze portefeuille."

Noodleningen en ereleningen
Om in het allernoodzakelijkste te voorzien, staat microStart elke klant maandelijks een uitstel van terugbetaling van zijn lopende leningen toe, minstens tot eind juni. Voor zowat 20% van de portefeuille werd zo al een afbetalingsregeling getroffen. Bovendien richtte de organisatie een noodleningenfonds op dat ‘mS Express’-microkredieten van 2.000 euro verleent, zonder waarborgstelling, om snel in de dringende cashflowbehoeften van klanten te voorzien. Per krediet dat een micro-ondernemer binnen dat kader aangaat, krijgt hij ook een renteloze 'erelening' van 1.000 euro.

Die eerste noodhulpfase loopt tot eind mei. "Maar voor sommige klanten zou dat wel eens onvoldoende kunnen zijn", analyseert Emmanuel Legras. "De lockdown zal immers maar geleidelijk aflopen. Na het noodplan volgt dus een herstelfase, waarin we onze productencatalogus opnieuw openen en ereleningen tot 3.000 euro zullen aanbieden. Tot slot voorzien we op termijn een wederoplevingsfase waarin we onze kredieten zullen optrekken tot een plafond van 25.000 euro en het bedrag van de ereleningen tot 5.000 euro."

Coaching en webinars
Crisis of geen crisis, de steun die microStart aan zijn klanten verleent, is niet beperkt tot financiering alleen: "We hebben ons anders georganiseerd om de micro-ondernemers op een volledig digitale manier te kunnen coachen. Elke woensdagnamiddag houden we webinars waarin we de regeringsmaatregelen en de evolutie ervan uiteenzetten, en ook de diensten die we aanbieden. Die sessies verlopen in het Nederlands en het Frans, uiteraard, maar ook in het Engels en het Arabisch. Ze kennen heel wat succes: in een maand tijd hebben we al bijna 600 deelnemers."

Een totaalbedrag van 2,3 miljoen euro aan giften
Met de nieuwe gift van 200.000 euro voor microStart brengt BNP Paribas Fortis het totaalbedrag aan giften die het al gedaan heeft in het kader van de crisis, op 2,3 miljoen euro.

Zin om een micro-ondernemer te coachen?
MicroStart is altijd op zoek naar vrijwilligers om zijn klanten te coachen en zijn diensten uit te breiden. Er is vooral veel vraag naar IT-professionals of specialisten in digitalisering, maar ook naar commerciële - en managementprofielen.

Schrijf je in via de ourjob2-catalogus (wachtwoord: CSR2020). Het vrijwilligerswerk valt onder het 1MH2H-programma, waarvoor een doelstelling van 2.000 deelnames voor het Sustainability-compartiment  is vastgelegd.

Vragen over het vrijwilligerswerk? Neem contact op met Adeline Hoet.

Voor meer info, lees ook het microStart jaarverslag.


Contact

Geef jouw commentaar

Medewerkers van BNP Paribas Fortis kunnen vrijuit hun mening geven over het onderwerp in kwestie. We vragen wel aan iedereen om zijn naam bij het commentaar te melden. De redactie behoudt zich het recht voor om anonieme commentaren of commentaren die niet met het onderwerp verband houden niet te publiceren. Er is geen plaats voor het uitvechten van vetes of scheldpartijen polemieken of door anderen als kwetsend te ervaren taalgebruik.